Jag har dåligt nätverk­ och känner mig udda

Fråga: Jag är den första i min familj som har studerat på universitet. Mina föräldrar är stolta över att jag tagit examen, men förstår inte vad det innebär. De kan inte ge råd nu när jag ska ut i arbetslivet. Jag har ett dåligt nätverk och känner mig lite udda.
Nu har jag fått mitt första riktiga jobb – en provanställning. Jag vill så gärna bli fast anställd. Kan du ge mig råd? Jag har ingen att prata med.

Svar: På första jobbet är de flesta osäkra, allt är nytt. Kom ihåg att fråga om det du inte förstår. Dina kollegor och chefer kan ibland förutsätta saker som du inte har en aning om.
Visa ambition, visa att du vill göra ett bra arbete. Erbjud dig att göra saker som dyker upp, kanske jobb som andra tycker är lite tråkiga.

Försök stärka upp ditt nätverk. Håll kontakt med dina studiekamrater på universitetet. Gå på aktiviteter som universitetet anordnar. Se om ditt företag har möten som är öppna för fler. Aktivera dig på LinkedIn. Kanske du kan vara med i olika typer av nätverk för yngre. Om ditt företag är medlem i Handelskammaren har de bra nätverk. I nätverk kan du hitta människor att rådgöra med.

Dessutom är det bra att tänka på självklarheter som gäller på alla jobb; kom i tid, var noggrann, gör ditt bästa, försök vara en bra teammedlem, om du arbetar med kunder är din klädsel och attityd extra viktig. Att inte vara sjuk alltför ofta är också en plusfaktor.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0