Svenska piloter jagade ufo

När det gäller ufoobservationer finns det inga tränade vittnen. Varken poliser, piloter eller vi journalister är utbildade för att observera det okända, framför allt inte när det okända dessutom inträffar utan förvarning och är över på några sekunder.

Men det finns också händelser som sticker ut. Händelser där flera personer samtidigt och under relativt lång tid kan observera ett okänt föremål från nära håll.

För rätt många år sedan fick jag oväntat ett anonymt brev skickat till mig. I kuvertet låg fem kopierade A4-sidor med uppgifter som fick mig att så snart jag kunde lyfta telefonluren för att ringa upp de inblandade. I kuvertet fanns nämligen en redogörelse för hur fyra piloter några år tidigare hade mött ett okänt flygande föremål över Sverige och kunnat observera detta på nära håll.

Några efter det att jag tagit emot dokumenten hade jag talat med fyra mycket förbryllade piloter som fortfarande hade händelsen i klart minne. Så här gick det till:

Klockan 19.03 den 18 augusti 1985 befann sig de fyra på väg i en Cessna 172 från Umeå och söder ut mot Rörberg mellan Gävle och Sandviken där de planerade att landa på Gestrike Airport. Flyghöjden var 3.000 fot, alltså ungefär en kilometer, och så långt hade flygningen varit odramatisk. Men när det lilla planet befann sig över skogarna strax söder om Stråtjära sydväst om Söderhamn så fick någon i planet syn på ett föremål en halv kilometer längre ned.

Så här beskriver en av männen, som satt i högersitsen intill piloten, det som hände i en tidigare hemligstämplad rapport till försvaret:

”Då plötsligt såg jag vad jag trodde var en blinkande stark strålkastare eller solreflexer från ett takfönster som rörde sig, solen stod lågt i väster. Jag följde de mötande blinkningarna med blicken säkerligen 10 kilometer innan jag urskilde ett flygande föremål på kontrakurs. Med ett rop påkallade jag de övrigas uppmärksamhet och då särskilt pilotens.”

Under sig kunde de fyra nu se ett föremål som de inte kunde identifiera. Eftersom de blev nyfikna svängde piloten planet och vände det helt och dök mot föremålet. När jag talade med honom några år efter händelsen berättade han följande:

–    När vi kom närmare såg vi att det var en robot av metall med styrfenor längst bak. Då och då korrigerade den kursen efter terrängen och jag uppfattade det som om den följde en kraftledning som vi såg under oss.

–    Vi försökte följa efter men det gick inte. Vi hade helt enkelt inte motorkraft nog. Den bara stack ifrån oss ett par hundra meter över marken.

Föremålet de fyra såg liknade ett avlångt metalliskt rör med två deltaformade vingar baktill. Allra längst bak fanns vingklaffar som kunde användas för att justera kursen vilket föremålet också gjorde med upp till 20 grader vid några tillfällen.

När de fyra hade tappat ögonkontakten med farkosten anropade piloten kontrolltornet i Sundsvall och frågade om flygledarna där hade någon information om annan trafik i området samt om tornet kunde se något på sina radarskärmar. Men inget. Cessnan med de fyra var ensamt flygplan i området så vitt flygtrafikledningen kunde se.

Redan dagen efter händelsen, som var en måndag, ringde en av männen till försvarsstaben där han blev skickad runt till olika avdelningar innan någon slutligen rådde honom att kontakta FOA:s ufoansvarige Sture Wickerts. Genom att skicka honom dit visade försvarsstaben att man inte ansåg att männens observation hade något militärt intresse, ett beslut som man kan ställa sig minst sagt tveksam till. Wickerts kontrollerade om det fanns några radardata som visade det oidentifierade föremålet men efter ett par telefonsamtal fick observatörerna beskedet att inget syntes på de aktuella radarfilmerna.

Där blev frågan hängande i luften tills en av männen nämnde händelsen för en överstelöjtnant i Boden och då fick rådet att skriva ned det som hänt och skicka in det till försvaret. Den 26 maj 1986 landade så rapporten om det märkliga föremålet på chefen för underrättelse- och säkerhetssektionen vid milostaben för övre Norrlands bord.

”Vi tycker det är underligt att så lite intresse har visats för att få händelsen klarlagt och undersökt”, skriver männen i sin rapport. Och chefen för underrättelse- och säkerhetssektionen höll med: ”Försvarsstabens handläggning av ärendet verkar underlig”, skrev han kritiskt på rapportens försättsblad.

När rapporten till slut hamnade på flygstabens bord kontaktades äntligen de fyra männen. Men trots flera försök att hitta en förklaring till piloternas observation gick militären bet. Något svenskt flyg rörde det sig inte om, så långt stod det klart. Men vad var det?

Männens observation tillhör de bättre när det gäller svenska ufoobservationer. Sedan de först fått syn på ”missilen” så kunde de under drygt en minut följa föremålet medan de flög an emot det och sedan under ytterligare en minut på så pass nära håll att de såg detaljer på skrovet. När de väl blev frånåkta kunde de se det under ytterligare en minut. Ni kan se deras teckning här ovan.

Att det var styrt eller programmerat av någon råder det ingen tvekan om. ”Vi såg 2 st tydliga kursändringar med återgång till nordlig kurs”, skriver männen i sin rapport till försvaret. Och så verkade det alltså följa kraftledningen. När kraftledningen tog en annan riktning så svängde också föremålet.

Den här rapporten reser många intressanta frågor samtidigt som den säger en hel del om den svenska militärens intresse för okända föremål över svenskt territorium. Ett intresse som visade sig vara minst sagt ljumt. Kanske låg fokus mera på de okända ubåtarna som fortfarande härjade i svenska vatten.

Att föremålet såg ut som en kryssningsrobot för ju tanken till en kränkning av främmande makt. Men vem skulle i fredstid våga flyga över ett neutralt lands territorium med alla de risker det medför i form av diplomatiska förvecklingar. Och tänk om den kränkande missilen skulle haverera?

Man måste också fråga sig om det kan ha funnits en koppling mellan männens observation och ubåtsrapporterna från ostkusten. Det finns tecken på att också militären såg detta samband när händelsen väl togs på allvar.

Flygstaben kom dock aldrig fram till vad det för farkost som hade uppehållit sig över Sverige den där augustikvällen 1985. UFO-Sverige har genom de intervjuer som vi gjort med de fyra ombord samt efter samtal med Flygstabens utredare och tillgång till hela det tidigare hemliga materialet heller inte kunnat komma längre.

Återstår att arkivera rapporten under ufo. Ett okänt föremål som trots noggrann undersökning inte har kunnat identifieras.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Kommentarer (37)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 37

Eller oidentifierat främmande föremål som Schenkmanis sa :) <br/>Ja du Christopher! Allt blir så förvirrande när man ska ta hänsyn till hemliga Natoövningar men vi får väl anta att alla utvägar är kontrollerade, kanske en extra gång? Vem hade trott att amerikanarna byggde spionrobotar redan på 50-talet!! Om denna ska in i kategorin UFO, blir det då den tolfte av de nu elva klassade? <br/>Annars uppstår ett halvufo - ett mellanting mellan ifo och ufo..?

bjornqvist, 21:11, 16 november 2009. Anmäl

Men bjornqvist. Det kan mycket väl vara en spionrobot/raket. Väldigt troligt att det är det också. Men det är inte konstaterat på något sätt exakt vad det var. Varav benämningen UFO som är en förkortning på "Unidentified flying object" eller på svenska "Oidentifierat flygande objekt". Om du ser något som flyger, och ingen vet säkert vad det är, så är det ett UFO. Att det sen visar sig vara en förrymd ballong från ett 7-års kalas spelar ingen roll.

Christopher Anderton, 10:38, 14 november 2009. Anmäl

Tror skribenten att det inte var en UFO-ballong då ? Som företrädare för föreningen "Ballong Sverige" så borde ju det vara den närmast liggande förklaringen, eller hur ?

Petter Jonsson, 00:24, 14 november 2009. Anmäl

Du påminner lite om ämnet Amonra. Du flyger omkring i det fördolda som en missil, redo att slå till när det hettar till. Så småningom blir du iakttagen och faktiskt, vi kan nog identifiera dig till slut i alla fall. Men men, gör som ni vill och klassa det som ett UFO då. Sedan kan vi ju låtsas att den där SD-5 inte har existerat…

bjornqvist, 00:19, 7 november 2009. Anmäl

Kan ni inte komma överens om vad ni pratar om. Det är mycket förvirrande för oss "amatörer". Vad jag kan förstå så har ni en milsvid syn på vad ufo egentligen är. Kan ni inte komma överens först och främst om detta.

Amonra, 23:45, 6 november 2009. Anmäl

Sakta i backarna. Kände Clas överhuvudtaget till att det fanns en spionrobot som är så extremt lik det skissen visar? Den kallades för SD-5 Osprey och var Amerikansk. US har ju vid flertalet tillfällen själv nämnt att hemliga företag står för en del av ufo-rapporterna. 1) Det rådde ett kallt krig. 2) Europa var brännpunkten. Var det inte Hynek som i regel alltid propsade på att utredningarna var undermåttliga!!?

bjornqvist, 20:57, 6 november 2009. Anmäl

Hej Bjornqvist, <br/>Nu är det ju så med ufodefinitionen att vi inte har den lyxen att vi kan hålla oss med olika definitioner. Ufo är definierat av Hynek sedan årtionden och vad du eller jag tror om det har inte med saken att göra. Om du vill påpeka att något är utomjordiskt då ska du nog använda det klassiska begreppet flygande tefat.

Clas Svahn, 10:03, 6 november 2009. Anmäl

Jag skulle vilja ha en mera utförlig rapport av det här fallet. Kunde inte finna något på ufo.se. Skriv om det i tidningen vettja! Det är olika detaljer i farkostens utseende och uppförande som är intressanta. Vad säger FOI i dag? De har erkänt att Nato var en samarbetspartner under det kalla kriget, så vad mera finns att hitta i garderoben? Lägg korten på bordet nu! Vi har ju inga fiender längre, eller? Ingen blev ju heller skadad p.g.a. kränkningar i form av flygplan , ubåtar etc. Värre saker har hänt, såsom t.ex. åsiktsregistrering. Hej Urban. Ordet ”märkligt” kom in utan någon tanke på att verka provokativ/spydig :)

Bjornqvist, 09:39, 6 november 2009. Anmäl

Hej Clas! Detta förefaller lite märkligt tycker jag. Är inte syftet att finna en förklaring på vad det sannolikt är, inte vad tillgänglig information ger? Försvaret medgav för en kort tid sedan att Sverige inte var neutralt i händelse av ett krigsutbrott. Amerikanska kärnvapenbestyckade bombplan av typen B-52 skulle mellanlanda i Västergötland för tankning innan eller under dess räder i Sovjetunionen. År 1985 var inte detta offentligt, ty Sverige var ett s.k. neutralt land – en kärnvapenfri zon. Av den anledningen var eventuella intrång med ”kärnvapenbärare” såsom kryssningsrobotar, fartyg, ubåtar, eller Natoledda manövrar belagda med sekretes. Ett UFO är enligt min mening ett föremål som inte kan härledas till en jordbunden rationell förklaring, å andra sidan verkar ”ufot” lida av vissa aerodynamiska brister i sin vinguppbyggnad?

Bjornqvist, 23:28, 5 november 2009. Anmäl

Vill bara påminna Bjornqvist att definitionen av ett ufo är "en observation av ett föremål eller fenomen som efter en noggrann undersökning inte har kunnat ge en förklaring". Om det sedan ser ut som en kryssningsrobot spelar ingen roll.

Clas Svahn, 00:09, 5 november 2009. Anmäl

Konsten att stirra på getter

Om ni såg Skavlan i fredags (23/10) så kanske ni hörde Jon Ronson berätta om hur de hemligaste delarna av den amerikanska underrättelsetjänsten försökte skapa en armé där soldaterna skulle ha förmågor långt utöver de vanliga AK 47:orna.

Och kanske studsade ni till hemma i tevesoffan när Jon Robson berättade om hur man skulle försöka stirra getter till döds.

Året var 1979 och drömmen att skapa en grupp militären som skulle gå under namnet First Earth Batallion. Ni kan se en bild ur bataljonens manual från Ronsons bok här ovan. Bataljonens uppdrag i strid skilde sig något från dem vi normalt förknippar med beväpnade män i kakikläder.

För lyssna på det här:

Soldaterna skulle möta sina fiender med lammungar i famnen och med ”tindrande ögon” ge fienden en kram. Om detta inte skulle förmå fienden att lägga ned vapnen hade man högtalare inmonterade i uniformerna men också utanpå stridsfordonen. Ur högtalarna skulle olika låtar med psykedelisk musik spelas på högsta volym för att lamslå de fientliga soldaterna om lammungarna inte hade övertygat.

Om nu inte ens detta skulle förmå fienden att ge upp var det dags att plocka fram ”psykoelektronvapnet” ur vilket positiv energi kunde riktas mot soldaterna. Exakt hur detta vapen skulle tänkas fungera är det nog ingen som vet eftersom det av allt att döma aldrig har konstruerats.

Skulle inte ens dessa ovanliga vapen uppnå önskat resultat fick de lammbärande, Jimi Hendrix-spelande, energiskjutande First Battalion-soldaterna dra fram sina handeldvapen och göra det soldater i alla tider gjort. Döda fienden.

Jag läste Jon Ronsons bok några år efter det att den kommit ut 2004. Och hade den inte varit så välundersökt så skulle man kanske kunna ta den som ett skämt eller i bästa fall ett stycke science fiction. Här hittar man generalmajor Albert Stubblebine III som gång på gång försökte gå rakt igenom sin vägg på kontoret i Arlington. Eftersom våra kroppar består av atomer och dessa atomer till största delen består av tomrum så borde det vara fullt möjligt för kroppen att passera igen en vägg som ju även den till största delen bestod av tomrum. Menade generalmajoren.

Men trots att Albert Stubblebine III försökte och försökte så lyckades han aldrig. Väggen stod där den stod och generalmajoren fick allt ondare i näsan. Kanske hade han missat fysiklektionen som säger att tomrummet genomströmmas av krafter som trots allt håller samman atomerna och som ser till att tomrummet (för det finns där) inte får oss alla att falla sönder i – just atomer.

I Ronsons underhållande – och skrämmande – bok hittar vi också Guy Savelli, en av soldaterna i First Earth Batallion. Savelli var av allt att döma gruppens främste getstirrare. När Jon Ronson träffade Savelli i hans hem berättade denne att verkligen stirrat på en get tills den dog. Alltså, geten hade dött eftersom Savelli hade stirrat på den.

När Ronson frågade om Savelli fortfarande hade kvar dessa krafter så stoppade denne in ett videoband och rullade upp en makaber scen. Två till synes frisk hamstrar rusade omkring och gjorde det hamstrar brukar göra. Efter en stund stannar den ena till och verkar närmast paralyserad. Några minuter senare faller den omkull och blir liggande med fötterna i vädret. Stendöd.

–    Jag stirrade på den i tre dagar, berättade Savelli.

Men det hände också att soldaterna slog ihjäl getterna med bara händerna. Bara för att vara säker.

Nu vet jag inget om hur den stackars hamstern verkligen dog men klart är att dessa den nya tidens soldater verklige tränade på att stirra ihjäl getter. Om någon, förutom Guy Savelli, verkligen lyckades döda en av dem är oklart. Men själva tanken att detta skulle vara möjligt känns främmande för en civilist.

Någon kanske
kommer att tänka på hur vissa kulturer uttalat förbannelser om människor inom den egna gruppen och på det sättet försöka få dem att dö. Efter vad jag förstår är detta fullt möjligt så länge som den som utsätts för förbannelsen verklige tror att den kan fungera. Rädsla kan få folk att sluta äta, bli sjuka och i extremfallet dö. Tro kan göra människor sjuka – och i en del fall friska.

Men en get? Eller en hamster som knappast kan var medveten om vad som pågår i den del av verkligheten som vi människor bebor. Kan de dö bara för att en människa vill det?

Oavsett vad man tror om de fenomen som beskrivs i boken så lär man sig en sak: I ett slutet samhälle eller i en grupp där få har insyn kan de mest knepiga saker inträffa – och de tillåts också inträffa. Världsbilden kan förvrängas relativt snabbt, allt beroende på hur stark ledaren av gruppen är. När gruppen väl tror på ett gemensamt mål är vägen dit inte längre ett problem. Bättre grogrund än en militär organisation är nog svår att hitta.

Sekter är väl det yttersta beviset på hur tankar som aldrig skulle accepteras av samhället i stort kan få fäste: Korpelasekten där medlemmarna väntade på den från himlen ankommande Silverarken, Folkets tempel där hundratals amerikaner trodde sig vara med om att bygga upp ett nytt samhälle i Guyana (men istället mötte döden) eller Jehovas vittnen som länge lyckades få sina medlemmar att tro att jordens undergång kunde tidsbestämmas till ett år mycket nära dig,

Slutna sällskap har en tendens att bortse från kritik, tillmäta ledaren egenskaper som han eller hon inte har och att se på omvärlden som något ont som måste bekämpas. I en militär organisationen kan detta få förödande resultat.

Läs boken. Den är intressant, spännande och otrolig. Men uppenbarligen sann.

Nu blir
”The men who stare at goats” film med George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges och Kevin Spacey. Inte illa. Bara att hoppas att inga getter eller hamstrar skadades under inspelningen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (15)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 15

Det finns faktiskt ett sätt att få göra märkliga upplevelser ifråga om UFO. <br/>1. Man måste vara mer än måttligt nyfiken och utrustad med mycket tålamod. <br/>2. Klä dig i vinterkläder för att kunna stanna ute några timmar. <br/>3. Ta med varmt i termos och lätttuggat. <br/>4. Ta med dig några vänner med samma intresse. <br/>5. Sök upp en plats där synfältet upp mot himlen inte störs så mycket av lyktstolpar och liknande belysning. <br/>6. Ta med några sköna trädgårdsstolar som har stöd för nacken. <br/>7. Som en liten försäkring ifall tröttheten skulle sätta in och leda till att du/ni somnar - sätt alarmet att ringa en gång i timmen. <br/>8. Det handlar om att så bekvämt som möjligt med ansiktet mot natthimlen sitta/ligga och låta blicken vila in i universum. Att vara stilla i flera timmar, att då och då resa sig och röra på sig, och vara stilla igen. <br/>9. Förr eller senare dyker någonting upp, som varken är stjärnbloss, satellit eller nattgående passagerarflyg. Och grejen är denna: När det händer - så förstår d

Mats, 11:18, 6 december 2009. Anmäl

Hej Clas, vill bara tipsa om att Jon Ronson är med i måndagens Alex Jones Show: <br/>http://thepiratebay.org/torrent/5155646/Alex.Jones .Show.2009.11.09-sig_garrett <br/>(Det är inte piratbeteende, Alex har sjäv godkänd alla former av spridning av sin radioshow, enklare att ladda ner än att streama. Vet att du har dubbla känslor för Jones, men du skriver ju ändå om honom ibland och jag tänkte nu när Ronson var gäst...)

Tom, 15:53, 10 november 2009. Anmäl

Hej Peter - igen, <br/>Medan du funderar på ditt svar så har jag skrivit en ny blogg som handlar om fyra piloter som mötte ett okänt föremål över Sverige. Ett fall som är välundersökt och oidentifierat. Håll till godo!

Clas Svahn, 09:17, 29 oktober 2009. Anmäl

Hej Peter, <br/>Din definition är lite märklig. Vem menar du, enligt punkt 2, skulle dölja fakta? De fall som UFO-Sverige undersöker publiceras i böcker eller i UFO-Aktuellt. Allt basmaterial finns att läsa på AFU i Norrköping. Visst finns det så kallade hårda fall. Och vad i hela friden menar du med att piloter skulle ha inre upplevelser? Sådana fall känner jag inte till. Ge gärna exempel.

Clas Svahn, 06:38, 29 oktober 2009. Anmäl

Seriös UFO-debatt <br/>1 - Folk har sett saker som vi inte kan förklara och som beter sig intelligent och med ö-lägs teknik. <br/>2 - Om inte forskare frivilligt forskar se till att forskning bedrivs och dölj inte fakta. <br/>Oseriös UFO-debatt <br/>1 - Folk har sett saker som vi inte kan förklara och som beter sig intelligent och med ö-lägs teknik. <br/>2 - Det är nog något, kanske klotblixtar, det finns nästan inga hårda fall, de som finns låtsas vi inte om, kritisera på vaga grunder, strunta i fakta, synd att ingen forskar på det, men vi i Ufo-Sverige sållar i alla fall bort att flygande grillar. Tänk att just piloter har så mycket "inre upplevelser".

Peter, 06:40, 28 oktober 2009. Anmäl

Hamstern överlevde, det var i alla fall vad Jon Ronson sa när han berättade historien på TAM London. Den hade väl bara blivit trött.

P.J. (Webbsida), 08:44, 27 oktober 2009. Anmäl

Seriös UFO-debatt: <br/>1 - Folk har sett saker som vi inte lyckats förklara. <br/>2 - Japp, jag undrar vad det kan vara? <br/>Oseriös UFO-debatt: <br/>1 - Folk har sett saker som vi inte lyckats förklara <br/>2 - Japp, det måste vara utomjordingar som försöker kommunicera.

Mabande (Webbsida), 23:16, 26 oktober 2009. Anmäl

Det finns massor med väldokumenterade svårförklarade falla som folk önskar kommentarer på. Måste du vara helt besatt med youtube. Ett antal människor vill ha en seriös ufodebatt. Vore intressant om du kunde bidra till den. / F

Fredde, 22:58, 26 oktober 2009. Anmäl

Hej Maria! <br/>Tyvärr finns det inte en möjlighet att kommentera varenda knepig film som någon anonym människa publicerar på YouTube. Skulle jag göra detta så finge jag inte ägna mig åt annat. Jag har sett filmen med häxan och måste nog säga att den med intill visshet gränsande sannolikhet inte föreställer en riktig häxa på kvast. Finns det sådana? Istället handlar det som så ofta på YouTube om någon som haft en trevlig dag framför datorn med sitt photoshop-program. Min fråga är nog snarare: Varför ska vi bry oss om alla dessa filmer som strömmar ut på nätet när vi ändå aldrig har en chans att vare sig intervjua filmaren eller att analysera originalfilmen? Varför måste vi reagera på allt som läggs ut? Då är det bättre att producera eget originalmaterial, sådant som man trots allt själv har kontroll över.

Clas Svahn, 22:03, 26 oktober 2009. Anmäl

Hej Clas, <br/>mycket intressant. Men snälla Clas, jag har nu länge förgäves väntat på ett förklarande inlägg om vad som egentligen hänt i Mexico, där rädda åskådare filmat häxor som flyger omkring i närheten av kyrkogårdar. För ordföranden i UFO-Sverige skulle det väl inte vara omöjligt att belysa denna lika fascinerande som märkliga händelse!!

Maria, 18:55, 26 oktober 2009. Anmäl

Vaccinskräcken i repris

Rubriken ovan stod att läsa i tidningen Se 1957. Den nya influensan asiaten var med största sannolikhet på väg till Sverige. Oron var stor. Halva befolkningen i vissa länder hade smittats, två unga stockholmare hade dött och det första vaccinet blev en medicinsk miss.

Rubriksättarens fråga ”Vätebomben bakom den nya influensan?” var inte så avlägsen. 1952 hade USA sprängt sin första vätebomb och det vapnet var något relativt okänt och obehagligt som alla kände till men få visste något om.

Med hjälp av en karta och konstaterandet att ”mycket tyder på att detta är den kusliga sanningen” försökte Se att hitta förklaringen till den nya influensan i bombens spår. Med tanke på denna koppling fruktade man att asiaten skulle komma att bli värre än Spanska sjukan. Det blev den inte.

Och nu är det dags igen. Ny influensa och ny oro. Dessutom nya konspirationsteorier.

Den här gången är det kvicksilvret som ska förgifta oss. En fettdoktor som uttalar sig i Expressen varnar för att få i sig ”giftet” trots att mängderna är försvinnande små. DN:s vetenskapsredaktör Karin Bojs konstaterade för en tid sedan att ett kilo fisk innehåller nästan två tusen gånger mer kvicksilver än en dos med vaccin.

I enkäter eller intervjuer på nätet och i teve så hörs ofta ungdomar som inte tänker ta någon spruta eftersom de inte litar på vaccinet. Misstron mot myndigheterna och vår rädsla för det okända gör att vi tar icke-rationella beslut.

Rädslan för vaccin är långt ifrån ny. I januari 2004 försökte muslimska präster i norra Nigeria att stoppa en poliovaccineringskampanj eftersom man fruktade att vaccinet, som kom från USA, innehöll medel som skulle göra kvinnor sterila. Resultat av prästernas agerande blev att polio spred sig i Nigeria och vidare till andra länder i området.

Just vaccinering har vid flera tillfällen kommit att användas i rent politiska syften. Bland annat har vaccinationer pekats ut som en del av en judisk konspiration.

På 1960-talet gick debatten hög i USA om att fluor som tillsatts i dricksvattnet i själva verket inte alls var till för att ge medborgarna friskare tänder utan istället var ett försök från myndigheternas sida att hålla sin invånare i schack. Ryktena sa att fluoret skulle göra människor till apatiska robotar och att den ”kommunistiska regimen i USA” (japp, så kan högerextremister se på USA:s regering) hade hällt detta i vattnet i ett försök att kontrollera invånarnas hjärnor.

Andra menade att det var flera stora företag som genom att släppa ut flouret i vattnet, och samtidigt påstå att det skulle vara till nytta för folk, på så sätt kunde bli av med en avfallsprodukt som annars var dyr att ta hand om.

I dag har vi vant oss vid fluoret. Numera är det istället de vita kondensstrimmor, som bildas bakom flygplan på vissa höjder, som dragit till sig blickarna och som av vissa anses innehålla gifter riktade mot oss arma medborgare. För svensk del tog det hela sin början hösten 1999 vilket stämmer bra eftersom det var då man lade om flygrutterna i Sverige så att folk som knappt tidigare hade sett ett flygplan plötsligt fick dem över sig. Och med dem också planens kondensstrimmor.

Det är alltså inget nytt fenomen och heller inget onaturligt. För en tid sedan hittade jag en artikel ur tidskriften Vetenskapen och livet som i juni 1920 konstaterade att “under den senaste tiden har man gjort upprepade iakttagelser av molnband som bildas i kölvattnet bakom ett framglidande aeroplan”. Även om man just då inte förstod var detta “molnband” kom sig av så märkte en skarpögd iakttagare att när molnet passerade solen så bildades ett 22-gradigt halofenomen vilket indikerade att det rörde sig om ispartiklar. Så rätt så.

Kondensstrimmorna uppstår helt enkelt på grund av den varma och fuktiga luft som släpps ut från flygplanens motorer som kondenseras vid kontakten med den kalla luften utanför. Detta sker på visa höjder vilket de militära meteorologerna noga håller koll på eftersom de vita slöjorna lätt kan ses av fienden.

Märkligt nog tror en del människor alltså att detta är något helt annat och är det inte FN som får skulden så är det CIA som anklagas för att släppa ut diverse gifter som ska testas på en intet ont anande befolkning.

Summa summarum
så är vi rädda för saker som står utanför vår kontroll. Och i takt med att misstron mot myndigheter och institutioner har tagit ett fast grepp om delar av mänskligheten så ökar tvivlen även när det gäller något så enkelt som ett influensavaccin. Det är inte så smart. Den som inte tar sin spruta riskerar att smitta andra som kanske tillhör en riskgrupp.

Att tre av tio riksdagsledamöter inte fattat detta visar kanske att politiker trots allt bara är vanliga människor de också. Människor med fördomar och bristande kunskaper som inte sällan låter magkänslan styra.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (50)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 50

Det finns ingen överdriven rädsla för vaccinet. Det är ett rykte som sprids av vettlösa journalister. Allmänheten har ett eget tänk stor kunskap och har också större krav på en bra hälsa och miljö. Inget konstigt med det? Anledningen till att vaccinera är däremot överdriven.

Bo, 11:08, 28 juni 2010. Anmäl

"För mig är det ingen tvekan om att ta vaccinet. Men.. jag har fortfarande inte föstått VARFÖR man (WHO) beslutat sig för att bekämpa just denna Influensa med den frenesi man nu valt. Kan någon förklara det?" För att denna influensa har andra egenskaper än den vanliga säsongsinfluensan, t ex förutom hög smittsamhet en förmåga att ibland slå hårt mot icke-riskgrupper. Vaccinationen är också till för att stoppa en epidemi vilket skulle öka risken för mutation av viruset, då kan det bli farligare än vad det är nu.

Jumbo, 11:35, 15 november 2009. Anmäl

"För mig är det ingen tvekan om att ta vaccinet. Men.. jag har fortfarande inte föstått VARFÖR man (WHO) beslutat sig för att bekämpa just denna Influensa med den frenesi man nu valt. Kan någon förklara det?" För att denna influensa har andra egenskaper än den vanliga säsongsinfluensan, t ex förutom hög smittsamhet en förmåga att ibland slå hårt mot icke-riskgrupper. Vaccinationen är också till för att stoppa en epidemi vilket skulle öka risken för mutation av viruset, då kan det bli farligare än vad det är nu.

Jumbo, 11:34, 15 november 2009. Anmäl

Om tiomersal är helt ofarligt, varför har läkemedelsverket helt DISKVALIFICERAT all form av vaccin som innehåller detta, tidigare? <br/>Dessutom är ju Karin Bojs inte någon vidare källa att använda sig av då hon nästan alltid har fel. T.ex skriver hon i artikeln att :"Ett kilo fisk som säljs i Sverige får innehålla nästan tvåtusen gånger mer kvicksilver: fem milligram" <br/>Vilket vi kan KONSTATERA är fel (från Livsmedelsverket): <br/>För fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 mg/kg, medan vissa fiskarter har ett gränsvärde på 1,0 mg/kg. Gädda och ål är exempel på arter som har det högre gränsvärdet. Gränsvärdet för kvicksilver i dricksvatten är 0,001 mg/l" <br/>Hon har alltså fel på en faktor av 10. Eftersom vissa arter har högre värde, kan du ju anta att allt inte tas upp av kroppen när du äter (t.ex att fetter eller annat påverkar). <br/>För att jämföra med fisk skulle jag gärna veta gränsvärdet för att INJECERA fisk. Eller har ni tänkt att äta vaccinet??

asd, 13:25, 29 oktober 2009. Anmäl

De senaste två åren har det rapporterats om mässlingsutbrott i både USA och Storbritannien, utbrott som kommer sig av att föräldrar av rädsla för kvicksilverföreningen tiomersal underlåtit att vaccinera sina barn. Detta är antivaxarnas fel. Tiomersals säkerhet har undersökts i ett flertal studier, och så vitt man kunnat se är denna förening ofarlig i den lilla dos som finns i vaccinerna. Den har inte -- vilket antivaxarna felaktigt påstår -- kunnat kopplas till autism, och heller inte till några andra sjukdomar. <br/>Antivaxarna utgör en samhällsfara, men tyvärr verkar de vara för dumma för att begripa detta.

klas, 09:21, 29 oktober 2009. Anmäl

Vill inte spä på någon konspiratorisk stämning kring just svininfluensan. Däremot kan jag intyga att läkemedelsföretagen ett antal gånger tagits med brallorna nere. Det är inte etik och moral som styr utan pengar. Vanlig hederlig kapitalism.

Medicinare, 17:32, 26 oktober 2009. Anmäl

Icehorn: <br/>Det kallas antigenic shift. Se http://en.wikipedia.org/wiki/Antigenic_shift

Massa, 10:20, 26 oktober 2009. Anmäl

epic: <br/>Kan du isåfall utan hänvisning till pseudovetenskap förtydliga hur ett virus muterat så att det innehåller svin-, fågel- och mänsklig influensa ? Som du säkert förstår är ju "svininfluensa" i det här fallet ett massmedialt begrepp utan förankring till verkligheten.

Icehorn, 11:21, 25 oktober 2009. Anmäl

Iliana: <br/>Sorry, men jag blir upprörd av pseudovetenskap och konspirationsteorier inom medicinen då det antingen handlar om att utnyttja folks lidande, eller som i fallet med antivaxxers: folks rädsla. Man ska givetvis vara kritisk även mot vaccin och medveten om riskerna. Det var troligen bra att den massiva smittkoppsvaccinering som planerades i USA efter elfte september aldrig genomfördes eftersom ett antal skulle ha dött som följd av vaccinet. <br/>Attis: <br/>Jag har bara siffror från USA och där ges flera vaccin i perioden 18-24 månader då mentala funktionshinder uppges börja framträda. <br/>Vi har också blivit bättre på att diagnostisera autism vilket felaktigt tolkas som att antalet fall av autism ökat i takt med att vaccinationerna blivit fler.

epic, 20:47, 24 oktober 2009. Anmäl

Tyvärr blir det så här i detta forum att någon till sist kastar dynga på någon med avvikande åsikter. <br/>Som jag skrev innan beror det tyvärr på okunnighet och oftast dumhet när sådant sker. Ni kanske märker att jag inte kritiserar Clas Svahn. Orsaken till detta är att vi har en pågående dialog angående ufo fenomenet sedan flera år. Vi har varit engagerade i detta sedan början av 70 talet och även om vi har divergerande uppfattningar om ufo är vi goda vänner. <br/>Clas skriver fantastiskt bra men tyvärr delar jag inte hans världsbild. <br/>Det är ju så det ska vara i sådana här forum: åsikter ska bryta mot varandra men <br/>med hövlighet och respekt för andras åsikter. Alex är ett skräckexempel hur man inte ska uttrycka sig. Kom istället med sakliga argument istället för påhopp som inte leder någon vart. Tack Urban för ditt stöd!

Roger B, 12:24, 24 oktober 2009. Anmäl

Tefatet som flög för långt

 

 

Varför kommer en vanlig familjefar på idén att bygga ett glänsande flygande tefat, fylla det med helium och sedan skicka iväg det på en flera timmar lång flygtur över Colorado?

Svaret är att det inte var en vanlig familjefar som kom på idén.

Historien om lille Falcon Heene, sex år, och hans femton minuter i strålkastarljuset rullar sedan i torsdags (15/10) i teve och på nätet över hela världen. Efter att pappa Richard slagit larm genom att ringa 911 om att Falcon skulle ha råkat föras med upp när tefatet lyfte drog alla stora massmedier igång en klappjakt över Colorado.

Men Falcon var aldrig ombord och råkade sedan försäga sig i en intervju med CNN. ”Vi gjorde det för showen”, sa han troskyldigt. Allt pekar nu på att den show Falcon syftade på var den teveshow som pappa Richard hoppades kunna intressera något stort tevebolag att skapa kring honom och hans familj.

På lördagen avslöjade en tidigare kamrat till Richard Heene, 25-årige Robert Thomas, att de två tidigare i år dragit upp planerna för att genomföra ett omfattande pr-trick med hjälp av en ballong. Ballongen skulle utformas som ett flygande tefat som i sin tur skulle dra till sig riktiga utomjordingar och därmed mediernas intresse för Heenefamiljen. (Några timmar efter det att den här bloggen skrevs gick polisen ut och bekräftade att allt var just ett pr-trick).

De båda männen, som fann varandra genom sina gemensamma intressen och slumpen att de råkade befinna sig i samma stad, var båda uppslukade av att ta fram teknik som kunde förändra världen.

Och båda kallar sig för forskare trots att ingen av dem arbetar som det.

En av Heenes idéer var att tornador inte uppstår genom förändringar i lufttrycket utan på grund av magnetiska förändringar inne i jorden. På det amerikanska tevebolaget ABC:s sajt för programmet ”Wife-Swap”, där familjen deltog, beskrivs familjen som ”ovädersjagande och besatta av vetenskap”. Richard själv var också intresserad av ufo och sa sig ha filmat ett i mars i år samt ansåg att den amerikanska regeringen hemlighåller uppgifter om att reptilvarelser från andra planeter befinner sig på jorden maskerade till människor men också att regeringen känner till nya energikällor som man inte vill avslöja för allmänheten, på samma sätt som den brittiske ufohackaren Gary McKinnon gjorde när han tog sig in i amerikanska försvarets olika datasystem.

Idé att bygga ett flygande tefat skulle Richard Heene ha fått när Robert Thomas berätta för honom om hur han höll på att läsa en bok om Roswell. Heene kom snabbt upp med idén om att bygga ett flygande tefat med ett elektriskt laddat hölje som sedan skulle skickas upp för att locka till sig riktiga tefat. Idén sattes till slut på papper och skickades in, tillsammans med 52 andra förslag på experiment, till en tevekanal. Det skulle bli den mest kontroversiella ufonyheten sedan Roswellkraschen 1947.

Nu hade Richard Heene faktiskt byggt ett flygande tefat förut. I ett avsnitt av ”Wife-Swap” som sändes av ABC den 13 mars i år hade Richard byggt ett flera meter stort tefat i trädgården för att roa barnen. Samtidigt tar Richards fru Mayumi sig an sin ”nya familj”, som hon anser alldeles för new age-orienterad, ut på ”ufojakt”! Richard själv berättar (enligt AP) i ett avsnitt som jag själv inte har sett hur han en gång hade svimmat när han var på en snabbmatsrestaurang och då hört hur utomjordingar talade till honom.

Bilden av en familj som inte kan hålla isär vetenskap och sina egna övertygelser blir allt tydligare.

Heene kom också att tro att världen skulle komma att gå under 2012 då en enorm flamma, proteburans, skulle kastas ut från solen och bränna sönder jorden.

Richard Heene kan förefalla originell men han är långt ifrån ensam. Tanken på att det vandrar reptilmänniskor på jorden marknadsförs sedan många år av David Icke, en resande författare i konspirationsteorier. Senast Icke var i Sverige lockade han en fullsatt aula. Att jorden skulle gå under 2012 sägs ha förutsagts av mayaindianerna vilket sprids i form av böcker och artiklar av mindre nogräknade uttolkare av mayakalendern. En storfilm med just det namnet går upp i USA den 13 november. Att han och hans fru dessutom är ute och jagar ufon är något som en rad människor som jag själv känner eller känner till ägnar sig åt.

Och att vilja se sig och sin familj på teve som huvudrollsinnehavare i en teveshow var möjligen något som kunde ha ansetts knepigt för några år sedan. Men frågan är om inte familjen Heene nu börjat blanda ihop sitt dokusåpaliv med sitt verkliga liv.

Så Richard Heene är inte unik. Men hans föreställningar om hur världen fungerar har sin grund i nutida folktro, populära böcker och egna förhoppningar snarare än i den vetenskap som han själv påstår sig vilja ägna sig åt.

PS: Mannen som nu avslöjar nya fakta om sin tidigare vän, Robert Thomas, sålde sin berättelse till sajten Gawker.com. Han kallar sig tahitiboy19 på Youtube och säger sig ha skapa en sajt med namnet Extropedia.org som nu är till salu.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (18)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 18

Just det Clas, du lovade när du startade och gör det i olika sammanhang att alltid bemöda dig om att svara dina läsare. Det gör du ju inte, tycker du ska sluta påstå sådana saker då.

Susanne, 11:20, 23 oktober 2009. Anmäl

Hej Clas! <br/>Apropå din kommentar till Roffe. Men varför i herrans namn skriver du inte lite initierat om ufofenomenet då? Att inte ens kunna kommentera intressanta fall är så dåligt och dålig service till läsekretsen. Hoppas på bättring.

Sören, 06:43, 21 oktober 2009. Anmäl

Clas - Beklagar missuppfattningen med länkningen, men som den stod så fick jag intrycket att den var en hänvisning till en seriös källa. Miss av mig :)

Mabande (Webbsida), 20:58, 20 oktober 2009. Anmäl

Hej Roffe! <br/>Roligt att du har sällat dig till konspirationskören. Den intresserar mig på många sätt. Men ditt påstående att jag skulle bidra till att dra ett löjes skimmer över ufofenomenet har ingen grund i verkligheten. Jag kan rekommendera dig att läsa några av min böcker i ämnet och sedan återkomma med kritik som bygger på fakta.

Clas Svahn, 14:51, 20 oktober 2009. Anmäl

Grannt var de på TV'n, en kristall klar dag i Kollorado. En helikopter var där ganska fort. Men dåligt var det att uppskatta mackapärens storlek. Först antog man att den var 20 tal meter i diameter. Men väl i jorapära(potatis)åkern var det ganska fort klart att spegtaglet inte var mer 7 till 8 meter i diameter, så efter klog kan man alltid vara. <br/>Hemskt hade det dock varit om glutten hade trillat ur med låddan som skulle aha varit under eländet! <br/>På Amerikansk TV och från att bo i Los Angeles området (Orange County) hade det lite av en "high speed chase" över sej. Som normaltvis är mycket god underhållning här om man tittar mycket på TV! <br/>KLAS I KALIFORNIA

KLAS A. PERSSON, 20:45, 19 oktober 2009. Anmäl

Det jag finner roligast är att ingen tänker på heliums lyftkraft! första som slog mig när nyheterna om ballongen började var att det var omöjligt, farkosten skulle nog inte klara mer än 3kg last. <br/>Skulle säga att galna nyhetsmedier inte har mycket vett bakom skallbenet:]

Anno Nym, 18:58, 19 oktober 2009. Anmäl

Bör inte media vara lite självkritiska? Att en ballong rymde var väl förra veckans största icke-nyhet?

The Observer, 18:29, 19 oktober 2009. Anmäl

Jag känner till ett par personer som har liknande ideer. I Santa Ana Kalifornia satt en Svensk i över 20 år under en speciell byggt tak fönster med en packad resväska. I väntan på att ett flygande tefat skulle plocka upp honom. Förmodar att gubben Dorcher forfarande sitter där! <br/>Men han var Smålänning och fri religiös av någon sort. <br/>De andra har mer eller mindre flyttat ut öken områden för att vara närmare de flygande tefats kontakterna. <br/>Pratar gör dom om bara 2 saker, rymd gubbarnas fantastiska teknolgi, och Statens mörkläggning, och förhindran att teknolgin kan användas av männskligheten. <br/>KLAS i Kalifornia

Klas A. Persson, 17:54, 19 oktober 2009. Anmäl

Själv tror jag familjens stunt ingår i den massmediala kampanjen för att dra ett löjets skimmer över ufofenomenet och Clas Svahn arbetar ju på saken själv så det är klart du blåser upp det här tramset.

Roffe, 17:21, 19 oktober 2009. Anmäl

För att alla ska bli glada så har jag i alla fall ändrat länken om tornador till den betydligt seriösare NOAA-sajten. En sajt som kan rekommenderas på många sätt. Full av kunskap!

Clas Svahn, 06:02, 19 oktober 2009. Anmäl

Fortean Times

Det finns två tidskrifter jag inte kan leva utan. Den ena är New Scientists, som alltid lyckas förklara de senaste vetenskapliga rönen på ett begripligt sätt, och den andra är Fortean Times. Och den kräver nog en egen förklaring.

I oktobernumret av Fortean Times kan den nyfikne läsa 16 sidor om sjöjungfrur men också artiklar om spöken, världens äldsta människor, ufo, nyutkomna böcker i diverse bisarra ämnen, om människor som träffats av blixten och om ”Fantomfrisören från Pascagoula”. Bland annat.

Vid en första
anblick skulle man kunna tro att det rör sig om en ny variant av En Ding Ding Värld. Inget kunde vara mera fjärran från sanningen.

Fortean Times gör aldrig läsarna besviken. Artiklarna är granskande och nyfikna, stenar vänds och frågor ställs. Inget ämne är för konstigt för att kunna tas upp, diskuteras och dissekeras. Den som är intresserad av det märkliga i vår tillvaro hittar alltid mycket att läsa.

Själv besökte
jag tidningens redaktion för rätt många år sedan. I dag har den köpts upp av ett förlagshus men då låg kontoret fortfarande hemma hos en av grundarna, Bob Rickard. Ett besök där glömmer man aldrig. Efter att ha klivit över en bunt kuvert om mänsklig självförbränning och glidit mellan två hyllor fyllda med rapporter om sjöodjur och bullerandar slog jag mig ned i Bobs arbetsrum. Bob själv bjöd på den obligatoriska koppen med te.

Travar av klipp och meter efter meter av böcker i de mest mystiska ämnen tornade upp sig kring oss. Familjens barn lekte ivrigt på en för tillfället tom fläck på golvet.

Bob Rickard själv såg snäll och lite spjuveraktig ut, vilket han också visade sig vara. Med tiden har vi blivit goda vänner. Skälet till att han gett sig till att starta en av världens underligaste tidskrifter var att han under uppväxtåren på Borneo och Malaysia stannat inomhus och läst spännande böcker om allehanda mysterier för att låta solen skina utan hans medverkan.

Fortean Times, denna lustiga tidning, är välskriven och berättarglad, späckad av notiser och artiklar om besynnerliga ting av vilka vår värld är fylld. Den är kort och gott den typ av tidning man skulle vilja läsa men inte trodde fanns.

Tidningens namn kommer från den störste samlaren av obekväma fakta världen skådat: amerikanen Charles Hoy Fort (1874-1932).

Fort tillbringade liksom Bob Rickard större delen av sina dagar böjd över läsbord på olika bibliotek, nogsamt inhämtande artiklar ur alla tillgängliga vetenskapliga tidskrifter i jakten på vad han senare kom att kalla ”fördömda fakta”.

Och den lite satte mannen fann guld överallt: konstiga explosioner i luften som skett utan synbarlig orsak, fotavtryck i snön som föreföll tillhöra djävulen, levande grodor funna i stenar, besynnerliga ljus på månen. Inget var för konstigt för Fort.

Fort var övertygad om att vetenskapsmännen borde ägna sig också åt dessa randfenomen i stället för att se dem som roliga anekdoter. Själv trodde han starkt på att alla underligheterna hörde samman och skapade en bisarr världsbild där en tänkt värld svävade någonstans högt upp i jordens atmosfär eller ännu längre bort.

Från denna värld föll då och då saker ned till jorden. En del fastnade på vägen i ett jättelikt Sargassohav som virvlade runt högt däruppe. Detta blandades med sådant som sugits upp från jordytan av starka virvelstormar till en enda enorm hittegodsavdelning; borttappade paraplyer, fisk, försvunna människor, glasögon och annat.

Där kunde de sväva omkring i århundraden i väntan på det slutliga fallet. Trodde Fort.

Alla bisarra fakta plitades sedan ned på små papperslappar med Forts egenhändigt uppfunna stenografi, för att slutligen resultera i fyra omskakande böcker av vilka en (”Länder bortom verkligheten”) översatts till svenska.

– Jag fascineras av Charles Forts sätt att leka med svaren på alla de gåtor han skrev om. Jag formligen slukade hans böcker. Han var en sann artist, en mycket duktig skribent, som alltid kunde se de olika sidorna av en sak, sa Bob Rickard när vi slog oss ned vid köksbordet.

Kanske tog den gode Fort en del av mysterierna på lite väl stort allvar. Men ingen kan ta ifrån honom att han grävde upp mycket som fortfarande är svårt att förklara ur sin tids vetenskapliga tidskrifter.

Fortean Times startades 1973 som ett slags fortsättning på Charles Forts arbete. Av breven till redaktionen att döma är läsarna kräsna och kräver inte bara god underhållning utan också korrekta uppgifter. Hållning till det man rapporterar är alltid avvaktande och aldrig kategorisk. Fanatiker göre sig icke besvär på tidningens sidor.

Under vinjetten ”Strange days” kan vi läsa om mannen som stämt 4.000 människor, bland andra Nostradamus och Platon, ryska turister som betalar stora pengar för att åka med på piratjakt i Adenviken, om mannen som blivit av med en fjärdedel av huvudet men som ser strålande glad ut ändå (bild finns givetvis), och en spagettiannons där den korsfäste Jesus skymtar. Notiserna kan verkligen bli hejdlöst knepiga.

Bäst är de stora, undersökande artiklarna. Källorna är många. Ett nät av rapportörer över hela världen förser Bob Rickard och hans medhjälpare med klipp, artiklar och uppslag. I Sverige sitter skåningen Sven Rosén med saxen i högsta hugg, färdig att skicka in ett rykande färskt klipp. Allt sådant hamnar hemma hos Bob Rickard och Paul Sieveking som varje vecka träffas och går igenom materialet.

Med tiden har antalet skribenter vuxit, kvaliteten på artiklarna blivit ännu bättre och Fortean Times getts en snygg layout som ska tilltala även dem som normalt inte hade tänkt sig att köpa tidskriften.

Själv älskar jag tidningen. Den är kunskapsberikande och ögonbrynshöjande, den utmanar den gängse världsbilden men tar hänsyn till vetenskapliga rön, den är rolig och intressant.

Men man ska inte göra det lätt för sig. Är man intresserad av ”det okända” så gäller det att läsa böcker och tidningar också om ”det kända”. Annars hamnar man till slut i ett läge där tron är viktigare än ifrågasättandet. Därför läser jag betydligt fler böcker om människan, om mänsklig varseblivning, vittnespsykologi och annat som rör det som får oss att ticka än om ufo. Jag läser det mesta som ges ut på svenska om astronomi och om liv i rymden.

Utan kunskap i dessa ämnen så finns det ingen chans att förstå sig på vare sig ufoobservationerna eller mycket annat okänt. För att förstå det okända måste man veta vad som är känt.

Men Fortean Times skulle jag aldrig byta bort.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (67)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 67

Om det nu är så att en annan person har utnyttjat en persons alias så är det mycket allvarligt. Fortsätter detta så riskerar hela denna möjlighet att kommentera att tas bort från bloggen.

Clas Svahn, 10:05, 6 november 2009. Anmäl

Det är ganska beklämmande att andra använder mitt alias för att misskreditera mig. <br/>Det är inte jag "Amonra" som skrivit inlägget här nedan. <br/>Har man inte mera fakta om saker och ting än att i mitt namn presenterar en massa lögner, då kan intresset vara särskilt stort.

Amonra, 09:59, 6 november 2009. Anmäl

Jag jobbar med psykologiskt totalförsvar och hjälper Clas att hålla ned ufofrågan.

Amonra, 07:02, 6 november 2009. Anmäl

Hmm... nu blir jag förvirrad. <br/>Men tack själv :)

/den riktigaste anna, 11:36, 5 november 2009. Anmäl

Hmm.. inlägget 10:45 var en annan "anna" som skrev :) <br/>Men visst tack för tipset.. <br/>/den riktiga anna

anna, 11:10, 5 november 2009. Anmäl

Amonra - när du ändå håller på :) <br/>Även om du nu lyckas motbevisa Phoenix Lights, det finns ett glasklart fall från Frankrike: Trans-en-Provence fallet! <br/>Det är från 1981, och t.o.m. du och Clas måste väl erkänna att de fysiska bevis som där hittades är just bevis? Det är mycket noga undersökt av myndigheterna, och den nyvalde Mitterand gick ut i pressen några månader efter händelsen (under sommaren) och bekräftade att det finns äkta UFO:n.

anna, 10:45, 5 november 2009. Anmäl

Amonra - Gör det! alltid bra att sätta sig in i saker som man vill diskutera. Intressant att du benämner ufofenomenet som "ufoproblemet" :) <br/>Hej Clas! <br/>Nja, -Phoenix Lights- är nog lite mer komplext än enbart några ljus på natthimlen och några har tagit sig an det fallet på samma sätt som du med ex. "Mötet i gläntan". Dvs återkommande intervjua mängder av personer, gräva och lägga ett pussel. En bra hållbar förklaring finns dock ännu inte till fallet med -the Phoenix Lights .

anna, 08:43, 5 november 2009. Anmäl

Hej Anna, Lite kort, det får bli så här. Jag har mycket svårt att hetsa upp mig över några ljus på natthimlen, även om de lyser i formation. Det finns betydligt intressantare och mera substansfyllda uforapporter att ägna sin begränsade tid åt. Det tog inte åtta år att skriva "Mötet i gläntan" men väl åtta år att undersöka fallet. I sådana fall måste man följa en person, återkomma till honom, intervjua mängder av andra personer, gräva i arkiv och lägga ett pussel. Det tar tid. Men utredningen av Domstensfallet tog å andra sidan bara ett år. Den blev bra ändå!

Clas Svahn, 00:13, 5 november 2009. Anmäl

Ok Anna, i det här fallet vet jag inte riktigt vad som är gammalt heller färskt än. Men jag kan ju alltid sätta mig in i det hela. Jag har själv inte tyckt att Phoenix Lights har varirt särskilt intressant. Om sedan man går till filmen "I know what I saw" så är det en i raden av filmer som på ett traditionellt sätt tar sig an ufoproblemet. Alltså man har sett den ett antal gånger förut genom åren.

Amonra, 20:32, 4 november 2009. Anmäl

Amonra - Gammal skåpmat , teorin i klippet verkar logisk men om man sätter sig in i de fakta som finns om - the Phoenix Lights - håller den inte riktigt hela vägen, tyvärr!

anna, 20:06, 4 november 2009. Anmäl

En 2 000-årig dator

Någon gång på våren 1901 kom en av dykarna från fartyget Mykale åter upp till ytan efter ett av otaliga livsfarliga dyk. Med sig hade han ett oformligt föremål av brons och trä som knappast kan ha dragit till sig något större intresse från besättningen. Med tanke på de många fantastiska statyer som redan hade bärgats är det i dag svårt att förstå att den oansenliga klumpen inte slängdes tillbaka i havet.

I så fall hade en av vår tids mest fantastiska arkeologiska upptäckter fortfarande vilat på havets botten mellan Kreta och det grekiska fastlandet.

Dykningarna efter konstskatterna i havet alldeles utanför ön Antikythera hade pågått i månader. Målet var ett drygt tusen år gammalt vrak fullastat med antika konstföremål. Men de fynden skulle komma att förblekna sedan den lilla klumpen av trä och brons en dag sprack där den låg i en låda på Atens nationella arkeologiska museum.

I dag är antikytherainstrumentet eller -mekanismen, som det har kommit att kallas, fortfarande en gåta. För när arkeologerna väl började göra rent den svåridentifierade klumpen såg man hur perfekt konstruerade kugghjul, stora och små, stack fram och hur alla verkade ha utgjort delar av en enda mekanism.

Ett mekaniskt
instrument från en tid då en sådan teknik inte ens var påtänkt.

”Det är svårt att överdriva det unika med fyndet. Innan man fann antikytherainstrumentet hade inte ett enda kugghjul från antiken hittats. Och bortsett från instrumentet så har man ännu inte hittat ett enda annat exempel,” skriver Jo Marchant i sin bok ”Decoding the Heavens.”

Första reaktionen var att det rörde sig om en bluff. Andra forskare menade att instrumentet hade kommit från ett sentida fartyg som råkat sjunka i närheten. Men snart växte bevisen att den lilla lådan, som var stor som en uppslagsbok, faktiskt var mer än 2.000 år gammal. I dag kan man närmast jämföra dess funktion med en datamaskin.

De forskare som har undersökt instrumentet har kunnat visa att mekanismen kunde räkna ut när sol- och månförmörkelser inträffade, och detta mycket exakt. Senare har det visat sig att en av funktionerna kunde användas till att räkna fram tiden mellan två olympiska spel, en olympiad på fyra år. Men det som förvånade mest var kanske ändå att mekanismen var så genialiskt enkel men ändå kunde besvara komplicerade matematiska frågor.

Texten som skrivits in på instrumentet visade sig senare vara en manual, en instruktion till den som skulle använda det. Bokstäverna var bara två millimeter höga och även de gjorda med stor precision. På instrumentets framsida kunde man läsa av vilken dag och år det var och på baksidan gick det att gå tillbaka i tiden för att ta reda på datum långt tillbaka i tiden.

Efter ett stort detektivarbete där instrumentet röntgats, nya hjul hittats och forskare dividerat med varandra, har mekanismen rekonstruerats. På framsidan fanns visare som pekade ut solens, månens och planeternas rörelser över himlen liksom månens olika faser. På baksidan fanns spiralformade pekare som visade året och månaden samt när en förmörkelse skulle inträffa och hur förmörkelsen skulle komma att se ut.

På framsidan fanns också visare som pekade ut vilken stjärnbild som i ett givet ögonblick befann sig vid horisonten. Precis som när man i dag använder ett databaserat stjärnprogram kunde användaren av antikytherainstrumentet zooma in på olika dagar eller ta sig flera hundra fram eller tillbaka i tiden.

”För första gången i historien var det möjligt att återbesöka den tid som flytt samtidigt som man kunde förutse framtiden”, skriver jo Marchant i sin bok.

När författaren Arthur C. Clarke fick se instrumentet konstaterade han att den industriella revolutionen kanske hade börjat för långt mer än tusen år sedan men av någon anledning lika plötsligt tagit slut. Hade utvecklingen fortsatt i det tempot så skulle människan i dag inte bara ha landat på månen utan redan vara på väg mot stjärnorna.

Tanken svindlar. Men frågorna är många. Vem tillverkade instrumentet? Och varför har man inte hittat fler? Ligger andra tekniska överraskningar och väntar på havets botten? Och varför stannade utvecklingen där?

Antikytheramekanismen är lika osannolik som att vi skulle hitta ett fullt fungerande fickur i något av inkaindianernas tempel. Plötsligt måste vi omvärdera en hel kultur. Märkligt nog har detta inte gjorts. De flesta historieböcker behandlar antikytheramekanismen som om den inte fanns eller i bästa fall som en anomali, ett föremål som man helst inte vill befatta sig med.

Den som vill
se instrumentet får besöka Atens nationella arkeologiska museum där jag själv såg det en gång på 70-talet. I dag står det bland en del andra bronsföremål tillsammans med en rekonstruktion.

Och trots att det är illa medfaret så är det väl värt ett besök.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (33)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 33

Som du kanske vet uppfann och använde Kineserna den här typen av teknik långt före oss i Västerlandet. Mycket större mekanismer byggda på samma principer men i trä utformades och användes i industriella sammanhang och man byggde även den här typen av astronomiska ur. <br/>Ingen kines skulle drömma om att kalla det för dator. <br/>Bloggen är precis lika dålig som din bok om det okända.

Klara, 11:43, 9 januari 2010. Anmäl

Eftersom jag inte känner Clas Svahn särskilt väl, förutom hans skriverier, så kan jag inte uttala mig i frågan. Din sömn bekymrar mig inte, det var bara en metafor för lugnet.

Amonra, 17:29, 13 oktober 2009. Anmäl

Amonra: Är du Clas andra jag? Kanske en liten buktalare? Oroa dig inte för min sömn du.

Charlie, 17:15, 13 oktober 2009. Anmäl

Det är bra Charlie att du blir lugn av det Clas skriver, vem vet vad som skulle hända annars. Du skulle kanske bli lockad att bli spefull, förlöjligande och överlägsen. Så ta det bara lungt, somna om och dröm om allehanda ting.

Amonra, 17:09, 13 oktober 2009. Anmäl

Jag tycker det är smart att kalla mekanismen för en "2000-årig dator" för då kan man få intrycket att det skulle kunna vara något märkligt. Annars karaktäriseras bloggen av att allt som skrivs om inte är märkligt. Claes är märkligt tyst i frågor om riktiga märkligheter. Jag finner den här artikeln lugnande. Tror det är avsikten. Ingen ska tro att det finns något som vi inte riktigt vet om. Tror inte att Clas Svahn skriver det han skriver av en slump. Tror inte heller att han besvarar de frågor han trots allt besvarar av en slump. Men en för sin tid avancerad mekanism klarar vi av eller hur? Men en dator är det inte även om det språkligt kufaktigt delvis kan vara rätt.

Charlie, 16:43, 13 oktober 2009. Anmäl

Ylva <br/>Varför är jag kufaktig just i den här frågan. Snopen ifrågasatte ju om man kunde kalla antikytherainstrumenetet för dator, vilket man mycket väl kan. <br/>Jag brukar ju få påpekanden om vad jag använder för ord men tydligen har jag inte samma rättigheter att ifrågasätta vad "ni" skriver.

Amonra, 12:20, 13 oktober 2009. Anmäl

Amonra, är du inte lite väl kufaktig nu?

Ylva, 10:59, 13 oktober 2009. Anmäl

Snopen! <br/>Ordet dator är inte synonymt med att den ska vara elektronisk. Ordet dator kommer ifrån det latinska ordet dare (giva på svenska). <br/>Man nybildade ordet till dator som om det funnits på latin skulle betyda givare. <br/>Efter andra världskriget inrättades Matematikmaskinnämnden för att koordinera svensk forskning i området. På förslag från professor Börje Langefors, som senare grundade Institutionen för ADB vid Stockholms universitet, rekommenderade nämnden ordet dator som en nybildning att efterlikna ordet traktor. I bestämd form heter det datorn. Ursprungligen kallades datorn för datamaskin, eller det kortare, men felaktiga, "data"; det är först sedan 1980-talet ordet dator otvetydigt slagit igenom. <br/>(Wikipedia)

Amonra, 20:08, 11 oktober 2009. Anmäl

Snopen! <br/>Ordet dator är inte synonymt med att den ska vara elektronisk. Ordet dator kommer ifrån det latinska ordet dare (giva på svenska). <br/>Man nybildade ordet till dator som om det funnits på latin skulle betyda givare. <br/>Efter andra världskriget inrättades Matematikmaskinnämnden för att koordinera svensk forskning i området. På förslag från professor Börje Langefors, som senare grundade Institutionen för ADB vid Stockholms universitet, rekommenderade nämnden ordet dator som en nybildning att efterlikna ordet traktor. I bestämd form heter det datorn. Ursprungligen kallades datorn för datamaskin, eller det kortare, men felaktiga, "data"; det är först sedan 1980-talet ordet dator otvetydigt slagit igenom. <br/>(Wikipedia)

Amonra, 20:06, 11 oktober 2009. Anmäl

Räknemaskiner har funnits i flera hundra år, men det var på 1900-talet de blev elektroniska. <br/>En mekanism = en mekanism <br/>En Facit räknemaskin = en Facit räknemaskin <br/>Kufar = kufar

Snopen, 18:27, 11 oktober 2009. Anmäl