Jung tog ufo på allvar

För den ufointresserade är den schweiziske psykologen C. G. Jung känd också för sitt intresse av detta svårfångade fenomen. Hans bok Ein moderner Mythos: Von Dingen, die am Himmel gesehen werden blev en överraskning när den publicerades 1958; det tillhörde (och tillhör) inte vanligheter att en känd vetenskapsman vågade befatta sig med ämnet.

För några dagar sedan gick ett personligt brev från Jung till redaktören för tidningen New Republic under klubban på en auktion. Priset blev 3.200 dollar när det såldes den 23 maj.

Brevet var daterat den 12 december 1957 och Jung konstaterar i det att hans bok snart är på väg ut i handeln. Jung skriver också:

”Ufoproblemet är, som du mycket riktigt påpekar, mycket fascinerande, men det är lika förbryllande som det är fascinerande; för trots alla observationer som jag känner till så finns det inga säkra belägg för vad de egentligen är. Å andra sidan så finns det ett överväldigande material som visar dess legendanknutna och mytologiska aspekter. Det står helt klart att de psykologiska aspekterna är så imponerande att man nästan måste beklaga att ufofenomenet verkar vara verkligt trots allt. Jag har följt upp litteraturen så mycket jag har kunnat och för mig verkar det som att något har setts och till och med bekräftats av radar, men ingen verkar veta exakt vad det är som har setts.”

När Jungs bok sedan kom ut var han mera försiktig och placerade ufofrågan i det psykologiska facket där han tyckte sig se det ökade antalet rapporter som ett resultat av den rådande situationen på jorden med krig, atombombshot och allmän oro.

Jung var trots allt inte ute efter att bevisa om det fanns ett verkligt fenomen eller inte utan diskuterade tolkningarna av det och varför så många faktiskt trodde sig ha sett skepp från andra världar.

För Jung blev detta ”en modern myt”. Som vi nu kan se av brevet så tog han trots allt frågan om dessa oidentifierade flygande föremål på allvar.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (16)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 16

@Lillemor Ohlsson, 04:36, 28 maj 2013: Ok, då vet vi det. Du har verkligen precis koll på hur världen funkar.

JM, 18:37, 4 juni 2013. Anmäl

Jung var väl ändå inte psykolog, utan läkare. Rätt ska vara rätt!

Martin, 17:18, 30 maj 2013. Anmäl

SN: Problemet med ditt resonemang är att inte heller Bertram Russell själv skulle hålla med dig. Hans argument som kallas "Russells tekanna" går ut på att vi inte har någon anledning att tro det finns en tekanna i omloppsbana mellan Mars och Jupiter, bara för att man inte kan bevisa att den inte finns där. En teori som gör anspråk att vara vetenskaplig måste kunna testas.

Rickard Berghorn (Webbsida), 06:14, 30 maj 2013. Anmäl

Om Jung är flummig ska man då dra slutsatsen att hela den medicinska vetenskapen också är flummig? Knappast! Det tillämpade vetenskapen har gett oss en hel del men många fundamentala frågor kvarstår och några s.k. teoretiska fysiker kan i bästa fall spekulera bara, de har absolut inget att komma med, än! Men jag ser inte ner på dessa för att de inte kan leverera några svar! Och så finns det okunniga som även ger sig på filosofer, minst sagt förbryllande! Rekommenderar varmt några skrifter av Russell till alla dessa. Det stora felet på denna planet är just det att så många tror sig ha ensamrätt och tolkningsföreträde till allt som kan och inte kan observeras, det spelar ingen roll om vi har att göra med anhängare till vetenskapen, ateister eller religiösa osv. alla är på ett eller annat sett ute på hal is när det gäller de mest fundamentala frågorna i vår värld. Men å andra sidan är allt relativt i vår universum och skulle jag välja mellan "flummet" om vår undermedvetna och en annan "flum" om vad som exakt händer inne i ett svart håll ute i kosmos, eller varför materia öht existerar, så blir saken väldig enkel för mig, då väljer jag filosofin i första hand och på andra plats försöker jag läsa det som exv Jung skrivit, som ett bonus kanske blir jag klokare på mig själv.

S.N, 05:37, 30 maj 2013. Anmäl

Siwert: Jung blir inte mindre flummig bara för att han själv (och hans efterföljare) krampaktigt formulerar sig "intellektuellt". För att något ska ha status av vetenskap krävs fortfarande empiri och reproducerbarhet, inte bara snyggt ljudande ordmassor.

Rickard Berghorn (Webbsida), 14:04, 29 maj 2013. Anmäl

Som redan noterats vittnar några kommentarer om grov okunskap. Artikelförfattaren själv, trots ett gott syfte, hade tjänat på en rudimentär förtrogenhet med Jungs tankar. En koncis inledning till de jungianska arketypernas "psykoida" natur ges på engelska Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Jungian_archetypes#Psychoid_archetype Här är den exakta termen som indikerar Jungs tankar om UFO-fenomenets natur. De kan i manifestera sig på den nivå som den förfallna "skruv- och mutter"-människan kallar sin verklighet, men tillhör naturligtvis den högre verklighet som romerska filosofen Plotinus i sin explicering av Platons värld av Former benämnde en värld av genuin Existens, dvs. Existens (ännu) obunden av det rumsliga och timliga perspektivet.

Siwert Aldenryd, 08:15, 29 maj 2013. Anmäl

Anonym: Till skillnad från andra här har jag läst Jungs liksom Freuds huvudverk och följt debatten om hur psykoanalysen alltmer fasats ut som en pseudovetenskap i likhet med frenologin och mesmerismen -- mycket intressant idéhistoriskt. Att det undermedvetna existerar förstod redan antika filosofer. Sedan vill jag inte bli ihopblandad med inkompetenta vetenskapspropagandister som VoF och Humanisterna.

Rickard Berghorn (Webbsida), 15:45, 28 maj 2013. Anmäl

Märkligt att man behöver vÄnda sig till Wikipedia för att veta vem Jung var och vad han gjorde och sedan glatt uppropa att han Freud var en fraud därför Jung måste också vara det. Så det omedvetna finns inte? Det var ju Freud som först pratade om det. Märkligt att de som inte har läst ett tugg om psykologi eller psykiatri verkar veta bäst.

Anonym, 15:27, 28 maj 2013. Anmäl

Torbjörn Larsson mm; Jung studerade hur vi tänker i mytologiska strukturer, oavsett om det vi tänker har förankring i verkligheten eller ej. Jämfört med de flesta moderna psykologer som har reducerat psykologi till en fråga om kemiska processer i hjärnan var Jung en visjonär med en enorm kunnskapsbrädd. Han blir avfärdad som flummig av folk som inte ens har läst honom. Då kan man snacka om tro.

Yngve F, 13:26, 28 maj 2013. Anmäl

VAD är problemet med dessa grötmyndiga fundamentalister som kräver SITT tolkningsföreträde till ANDRA människors upplevelser och erfarenheter??VAR skaver skon??Lämna folk ifred med deras liv och sköt ERT-uppenbart tomma eftersom vakta på ANDRA är ENDA som ger innehåll-meningslöst dessutom.

neo, 12:26, 28 maj 2013. Anmäl

En stjärnas död

Bilden här ovan är profetisk. Ungefär så här kommer det att se ut när vår sol slutar sina dagar om sex miljarder år. Hubbleteleskopets bild av Ringnebulosan i Lyrans stjärnbild är en bild av en sols död.

Även om stjärnorna kan tyckas eviga jämfört med en människas korta stund på jorden så har också dessa himmelska ljusfyrar ett slut. När nu det åldrande Hubbletelskopet förser oss med ännu en fantastisk bild så ger teleskopet oss nya detaljer som aldrig tidigare setts av ett mänskligt öga. Och när Hubbles bild lagts samman med bilder från ett annat teleskop, placerat i Arizona, som ser djupt in i det infraröda (osynligt för oss människor) så blir resultatet det vi ser här.

Jag har själv sett Ringnebulosan i amatörteleskop och dess lättidentifierade form gör den till ett populärt fotoobjekt. Avståndet är relativt överkomliga 2.000 ljusår från jorden vilket bidrar till att den är så lätt att se.

Enligt Nasa var den stjärna som ni kan ana i mitten av nebulosan en gång en sol med sju gånger vår egen sols massa. När den gick mot sin explosiva död för 4.000 år sedan utvidgades den först till det som kallas för en röd jätte och tappade då samtidigt sitt yttre lager av gas. Efter detta föll stjärnan samman till en vit dvärg; den lilla prick som ännu kan ses genom starka teleskop.

Men gasen fortsätter ut i rymdens mörker. Och med en hastighet av 70.000 kilometer i timmen kommer den till slut att tunnas ut och försvinna för våra ögon. Men det dröjer. Först om 10.000 år tror forskarna att den vackra ringen kommer att vara ett minne blott.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Blind tro dödar

Vem hjälper Gud? Frågan är givetvis omöjlig att besvara men jag har ofta haft anledning att fundera över den. Hundratals miljoner människor runt om i världen sätter sin tilltro till en högre makt som när livet är svårt ger styrka och lugn.

Genom böner försöker medlemmar i olika trossamfund att kommunicera med den gud som de sätter sin tro till. Och denna mänskliga svaghet får man ha respekt för. Alla har rätt att leva sitt liv som de vill så länge det inte skadar någon annan.

Men när det gör det? Och när den gud som man sätter sin tilltro till inte verkar finnas där?

I USA står just nu två föräldrar inför rätta sedan de valt att be till sin gud istället för att ta sin sjuka son till läkare. Herbert och Catherine Schaible är båda medlemmar av den fundamentalistiska First Century Gospel Church i nordöstra Philadelphia. En kyrka vars medlemmar tror på Bibelns absoluta bokstav. Vad nu det kan innebära eftersom skriften måste tolkas av människor.

För fyra år sedan insjuknade deras tvårige son Kent i lunginflammation men istället för att ta honom till läkare vände föräldrarna sig till gud. Och sonen dog. För detta dömdes paret Schaible till skyddstillsyn och att hädanefter alltid söka läkarvård om något av deras barn skulle insjukna igen.

Men tron på guden var starkare och när ännu en son blev svårt sjuk valde de att åter be till samma gud istället för att ta åtta månader gamla Brandon till sjukvård. Detta trots att han drabbats av svår diarré och inte längre orkade äta. Till slut dog också han och nu får föräldrarna svara inför en jordisk domstol för sin tro.

På församlingens hemsida, under rubriken ”Helande – Från Gud eller medicin?”, skriver kyrkan att det inte finns någon vers i Bibeln som kräver att man ska ta medicin ”medan många verser varnar för att lita på läkare eller mediciner”.

Tro, inte världsliga mediciner, ska hela en sjuk.

Men blind tro dödar och parets mord på sina två barn är bara ett av många exempel genom historien.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (27)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 27

@Evelina: Forskningen har konstaterat att alla människor från olika kulturer har samma moraliska grundreaktioner. Kulturen påverkar bara hur man planerar och förklarar sitt handlande. Att tro på magi är mycket udda, ja. De flesta är amagiska i det mesta. @H Beck: "Även blind tro på vetenskap är farlig. Ur DN:s Artikel Ondskan är inte banal: ”I Milgrams studie uppfattade många att de tjänade vetenskapen när de höjde strömstyrkan.”" Korakt påstående Det var just en vetenskaplig studie som _fann_ detta! Rent allmänt så "tror" man inte på vetenskap men istället kan man lita på beprövad vetenskap (eller förkasta den som denialister), och givetvis är den som alla verktyg farlig om man vill eller gör fel. Atombomber, till exempel.

Torbjörn Larsson, OM, 12:52, 30 maj 2013. Anmäl

@Elin: "Ska man förfölja alla sansat religiösa,". Givetvis inte, vi har religionsfrihet så att alla ska kunna ha sin privata tro. Organiserad tro är en annan sak, särsklit om de sprider religiösa texter som uppmuntrar till utrotning, mord, tortyr, slaver och bigotteri. (Den s.k. "babblet" boken.) Och var är dessa så kallade "sansade" religiösa, som inte kritiserar sin egen tro och dess utfall i mänskliga beteenden? Och istället kritiserar kritikerna? "Sansat"? Nej, sanslöst handlat.

Torbjörn Larsson, OM, 12:51, 30 maj 2013. Anmäl

@Malin: "Med dessa ord ges ingen respekt alls." Riktigt, sekulär religionsfrihet kräver moralisk tolerans. Respekt är något man förtjänar, och det har kyrkorna aldrig lyckats med. Ett undantag kan vara jainism, som faktiskt är grundad på en acceptabel moral och dess genomförande. "men för det ska vi inte smutskasta den tro som är på riktigt." Den har smutskastat sig själv. Men i den här kontexten är det snarare religionen, med dess blinda slavlydnad, var farlighet som diskuteras. I princip är de enda ofarliga organiserade religionerna de utdöda. (Men se ovan.)

Torbjörn Larsson, OM, 12:51, 30 maj 2013. Anmäl

"Vem hjälper Gud? Frågan är givetvis omöjlig att besvara". Suck, teologiska påståenden är alltid dumtråkig läsning, eftersom de inget betyder. Om det finns eller inte finns magi och dess verkan, inklusive allehanda "gudar", har i princip varit möjligt att svara på sedan termodynamiken och dess studie av lokala slutna system uppkom. Med WMAP 9 år och Planck 4 år datareleaser de senaste månaderna vet vi nu svaret. Vårt 0-energiuniversum _måste, utom rimligt tvivel med den vanliga ömsesidigt överenskomna kvalitetsgränsen, ha uppkommit spontant och kosmiska mikrovågsbakgrunden bekräftar detta. Så någon magi när universum uppkom eller senare finns inte. [Man kan förresten uppskatta att vi hade tillräckliga tester på spridda slutna system för att göra den här observationen med ett statistiskt test redan på 80-talet. Men kosmologin ger en renare, mer informativ oberoende observation.] Fysikern Krauss har för övrigt skrivit en bok om dessa observationer. "Something from nothing". "skriver kyrkan att det inte finns någon vers i Bibeln som kräver att man ska ta medicin". Just det, vanvård är en sekulär moralisk uppfinning, vilket kyrkan alltså erkänner. Man kan ju tycka att de skulle dra slutsatsen att deras religiösa texter är undermåliga ett modernt samhälle, men tyvärr.

Torbjörn Larsson, OM, 12:27, 30 maj 2013. Anmäl

Forsberg: Vem är en drönare? En som tänker själv och tar egna aktiva val (agnostiker, ateist) eller en som blint följer en "helig bok" utan att ifrågasätta?

Harald (Webbsida), 16:25, 27 maj 2013. Anmäl

Malin: Vem bestämmer vilken tro som "är på riktigt"? Många av de som trodde på slaveriet såg det som skrivet i Bibeln att europeerna hade rätt att ha färgade slavar. De som koloniserade Amerika såg det som rätt att ge "infödingarna" den rätta tron... Tror du inte att de på riktigt trodde på den kristna guden? (samma sak givetvis när det gäller den muslimska, judiska...) Evelina: Medlidande har inget med tro att göra. Jag känner många socialister som är ateister och har kämpat för social rättvisa hela sitt liv, samtidigt som jag har sett kristna kasta i ansiktet på tiggare utanför kyrkorna "gå och skaffa dig ett jobb"... Eller om vi skall titta på alla de män i sydeuropa som har älskarinnor (även franska presidenter), och samtidigt säger sig ha en tro på den kristna guden...

Harald (Webbsida), 16:23, 27 maj 2013. Anmäl

Nils-Erik Forsberg: Vem tror du att du är som tar dig rätten att kalla mig drönare?

Kurran, 12:52, 27 maj 2013. Anmäl

Till Anders: Ditt resonemang håller inte. Ska man förfölja alla sansat religiösa, för att det finns religiösa extremister, som plågar och dödar andra? Det är som att banlysa socialdemokratin, på grund av kommunismens brott mot mänskligheten. I värst fall går den typen av tänkande, ut över socialliberalism också. Det är fanatism som är problemet, oavsett om det är religion eller ideologi.

Lena Synnerholm (Webbsida), 12:02, 27 maj 2013. Anmäl

Kurran - ingen kan hindra dig försöka låta bli att tro och då bete sig som en drönare (en arbetsrobot) men då blir det aldrig som man tänkt sig. Har du inte märkt det? Är det så motbjudande att förstå orsaken varför man vet?

Nils-Erik Forsberg (Webbsida), 17:20, 26 maj 2013. Anmäl

Evelina och Forsberg mfl, vi har både religionsfrihet och åsiktfrihet här i landet vilket innebär att man får tro på vad man vill, man får tro någon gud, tomten, troll etc. Men religionsfrihet innebär inte att man får göra vad man vill. Som du uttrycker dig så anser du att du och andra som tror på någon gud är för mer än de som inte gör det. Jag accepterar att du tror på någon gud men jag accepterar inte att du anser dig vara för mer än t ex jag. Själv är jag ateist men har inga som helst ambitioner att bli rik.

Kurran, 10:43, 26 maj 2013. Anmäl

”Din dotter är död”

I måndags ringde 27-åriga Amanda Berry till polisen i Cleveland och berättade att hon lyckats fly från sin kidnappare efter tio år. En timma senare hade också hennes två medfångar, Gina DeJesus och Michele Knight, befriats och ett kidnappningsdrama som började 2002 var slut och en mardröm över.

Ni kan läsa mer om det som hänt i DN:s rapportering här.

Polisen hade aldrig gett upp hoppet att hitta de tre och följde varje spår. Och Amanda Berrys mamma kämpade mellan hopp och förtvivlan när det gällde sin dotters öde.

Den 17 november 2004 framträdde ”mediet” Sylvia Browne i ett teveinslag där hon fick möta Amandas mamma Louwana Miller. I sin förvivlan hade Miller sökt sig till det övernaturliga för att få hjälp. Men Sylvia Browne, vars böcker också översatts till svenska, gav inget hopp:

I en utskrift från teveinslaget som finns publicerad på den kritiska sajten ”Stop Sylvia Browne” återges det som utspelade sig, ord för ord.  När Louwana Miller frågar Browne om man någonsin kommer att finna hennes dotter blir svaret – Hon lever inte:

”She’s-see, I hate this when they’re in water. I just hate this. She’s not alive, honey. And I’ll tell you why, here we go again. Your daughter was not the type that would not have called you.”

När mamman frågar om hon aldrig ska få återse sin dotter igen svarar Sylvia Browne:

”I himlen, på andra sidan.”

Hur mycket det självutnämnda mediets självsäkra ord betydde för att förkorta Louwana Millers liv går givetvis inte att säga. Men mammans hopp om att få träffa sin dotter igen föll. I mars 2006 avled hon av vad många skriver var ”ett brustet hjärta”.

Att besöka medier är att utsätta sig för mentala faror. Att lita på dem är att överlämna sig själv i en annan persons händer. Att tro att man någonsin kommer att få en ursäkt när förutsägelser och klarsynthet visar sig vara misstag och dimridåer är knappast något som man ska räkna med.

Och ibland kan det handla om liv och död.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Kommentarer (10)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 10

Mina tankar om detta - http://wp.me/pZ3jN-3Kv http://wp.me/pZ3jN-3LF

GEsus Pettersson (Webbsida), 22:26, 12 maj 2013. Anmäl

Snälla någon som tror på mediala krafter, ni kan väl skriva in här och förklara vad som gick fel den här gången!!

standuplars, 12:45, 8 maj 2013. Anmäl

http://www.csicop.org/si/show/psychic_defective_sylvia_brownes_history_of_failure/ Om någon tvivlar på att detta medium upprepade gånger gjort exakt samma sak mot anhöriga till försvunna människor. Och misslyckats!

Pheme (Webbsida), 10:20, 8 maj 2013. Anmäl

I detta fall finns det bara en sanning, tjejen var vid livet. Du kan lyssna på henne själv i 911-samtalet om du inte tror det. Alltså: tjej vid liv medför att alla som "pratat med henne som död" är lögnare. Q.E.D.

Raoul Duke, 09:14, 8 maj 2013. Anmäl

Visst kan artiklen har redigerats till sammanhangets förlust, annars konstigt nog, kribenten presenterar sig också i rollen av 'den som äger den ena sanningen'. Vad tog professionel journnalism vägen? Enkelt det är att kapa andras energi och emotioner, en slags inertia från andras lidande. Äkta kreativitet finns i skapelse som inspirerar människor och återskapa hennes känslan av förmåga till positiv förändring.

David Joy, 06:21, 8 maj 2013. Anmäl

Anonym, 02:07, 8 maj 2013. Förstår inte ditt resonemang? Kyrkan (vilken som helst) gör inga gissningar på om en person är levande eller död. Att ha en tro är en sak, men att påstå att en person är levande eller död med bara gissningar är nånting helt annat.

RDean, 06:01, 8 maj 2013. Anmäl

Religion gör samma sak. Men konstigt nog är det inte många som inser det.

Anonym, 02:07, 8 maj 2013. Anmäl

De här medierna tjänar bara pengar och gissar sedan hejvilt, i bästa fall har de undersökt omständigheterna i förväg och gjort en rimlig kalkyl på vad som kan vara bäst att säga. Hur man än vrider och vänder på det så finns inte en chans att de har kontakt med de döda, därför är allt de säger påhittat.

Anonym, 01:49, 8 maj 2013. Anmäl

[...] Bloggartikel - Din dotter är död [...]

Sylvia Browne, gärna bakom galler | Lilla spöket Pheme (Webbsida), 01:47, 8 maj 2013. Anmäl

Jag hörde talas om Sylvia Brown första gången just angående detta uttalande samt ett annat fall där hon också "sett fel". Man kan inte annat än önska att någon tog ifrån henne rätten att göra dessa uttalanden. Det borde klassas som kriminellt. På ett spiritualistiskt forum menar man att "Att var kändis i mediumvärlden är inte samma sak som att vara ett bra medium". Man undrar ju då vart de bra medierna finns eftersom ingen har kunnat hitta en försvunnen människa. Att gissa död eller levande, ja det kan ju till och med jag med chans på att få rätt med 50% Glad att flickorna återfanns vid liv. Frustrerad över sådana som Brown och de som nu tackar gud för att flickorna lever. Gud, vart var gud alla dess år?

Pheme (Webbsida), 00:15, 8 maj 2013. Anmäl