Försvunnen funkis i Bergslagen

Bland mycket annat samlar jag på gamla vykort från trakterna runt vår sommarstuga i Bergslagen. Plötsligt dök det upp ett kort med en byggnad som verkligen bröt av mot det småskaliga och traditionellt faluröda. (Det går att se, trots att vykortet är svartvitt.)

”Någon lämpligare plats för en barnkoloni torde det vara svårt att uppbringa. Västerås har gjort ett verkligt fynd, men så var också förtjusningen allmän bland gästerna därifrån”, rapporterade Bergslagspostens utsända från invigningen den 27 juni 1942.kortetVykortet.

Kolonin låg vid sjön Uskens nordöstra hörn, i byn Mårdshyttan. Egen strand och vacker utsikt över sjön. Vykortet visar en lägre byggnad sammanbyggd med en större och ljusmålad funkisbyggnad med pulpettak.

Enligt Thomas Eriksson, som växte upp i Mårdshyttan när barnkolonin var i drift, var det stora huset logement och i det mindre fanns bland annat köket.

Barnkolonin drevs av Föreningen Västerås skollovskolonier, men hade fått ett större startbidrag från Västerås stad. Det första året fick två omgångar med 70 barn glädjen att besöka Bergslagen under fem veckor.

klippetBergslagsposten den 1 juli 1942.

Barnkoloniverksamheten i Sverige startade under slutet av 1800-talet. Ursprungstanken var att ge fattiga och klena barn från storstadsområdena några veckors vistelse på landet under sommaren. Verksamheten utvecklades och växte under första hälften av 1900-talet, men avtog under 1960- och 70-talet.

Västerås barnkoloni i Mårdshyttan såldes till en privatperson 1973. Den nya ägaren rev den stora logementsbyggnaden och byggde om köksdelen till sommarstuga.

Kvar, på andra sidan om grusvägen, finns också den gamla lekhallen från 1946. Även den ombyggd till sommarstuga. Solen skiner tyvärr inte alltid vid Uskens strand och Socialstyrelsen krävde att barnen skulle ha ett hus att leka i när vädret var kallt och regnigt.

Fakta/läs mer:
”Barnkolonien i Mårdshyttan har invigts”, Bergslagsposten den 1 juli 1942.
Nordmark & Söderblom: ”Koloniverksamhet – från filantropi till kommunalisering med fokusering på Västeråskolonierna”, Lärarhögskolan i Stockholm, specialarbete höstterminen 1994.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Bara stenen kvar efter kungens vägomläggning

Vägen ut till Drottningholms slott och Mälaröarna var tidigare lång och besvärlig, även om trängseln mellan fordonen var mindre då än nu. Kungligheter och andra var tvingade att ta vägen via dagens Sundbyberg, över Bällsta bro och ned till Tyska botten vid Mälaren, där färjan väntade.

Detta irriterade hjältekonungen Gustav III och 1787 kunde den nya vägen över broarna vid Traneberg och Nockeby invigas av majestätet. Till glädje för de flesta, men säkert lite snopet för de vägansvariga. Bara tio år tidigare hade den gamla vägen noggrant mätts upp och försetts med prydliga milstolpar av sten.

ARTstenen
På kyrkbacken vid Islandstorget minner en milsten om nuvarande Blackebergsvägens tidigare storhet. Stenen säger ”1/4” vilket i det här fallet betyder en och fjärdedels (gammal) mil från Stockholms slott.

Läs även…
om de olika broarna vid Traneberg
om en milsten bland gravstenar på Skogskyrkogården

Fakta/läs mer
Stefan Nordin: ”Milstolpar”, Res i tid och rum, 1998.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Spaning efter gamla postkontor

När jag är utomlands brukar jag alltid besöka postkontor. Det är nostalgi av bästa märke, oavsett om det är ett huvudpostkontor i en storstad som i Alger eller Minsk, eller ett mindre som i Quebecs gamla stad eller i Torneå i köpcentrumet vid svenska gränsen. Tänk när det fanns postkontor i Sverige!

postarTvå bevarade horn: Borgholm på Öland och Gullmarsplan i Stockholm.

Numer spanar jag alltid efter gamla postkontor i Sverige. En ledtråd kan vara att hålla utkik efter en omotiverad samling med brevlådor. Ibland kan det finnas märken i väggen där skylten med posthornet varit monterad. I enstaka fall har fastighetsägaren låtit posthornet sitta kvar. Heder!

Ja, jag skickar fortfarande vanliga vy- och julkort.

Fotnot: Facits katalog Postal listar all tiders postkontor i Sverige. God läsning nu när kvällarna börjar bli mörka.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0