Bromstens gamla centrum dog med stationen

Bromsten i nordvästra Stockholm är en vit fläck för mig. Efter att ha läst på lite inser jag att jag missat ”småstadscentrumet” vid järnvägsstationen med ungefär ett halvt sekel. Det gör dock inte så mycket när man jagar osevärdheter.

Villasamhället Bromsten såg dagens ljus runt sekelskiftet 1900, när Bromstens gård (som fram till rivningen omkring 1970 låg vid Duvbovägen 127) styckades upp i tomter. Redan från år 1900 stannade tåget vid Bromsten och fyra år senare uppgraderades Bromsten till municipalsamhälle.

KArta1934 års karta över Stockholm med omgivningar.

Runt stationen samlades affärsrörelserna och ännu vid början av 1970-talet ska det ha funnits ett 20-tal butiker i kvarteren. Början till slutet inträffade dock redan när stationen drogs in 1968. Områdets centrum förflyttades till Bromstensplan. Den slutliga spiken i kistan för det gamla stationsområdet blev den genomfartsled som i mitten av 1990-talet byggdes över området fram till Ulvsundaleden.

VYkortVykort från förlaget A Nilsson i Bromsten.

 

I dag finns i nästan inga spår kvar av butikerna och de ursprungliga villorna i området. Stationen låg i det lilla ”grönområdet” mellan järnvägen och Mamrevägen. På den gamla goda tiden var adressen Norra Stationsvägen.

PLatsen

Här låg stationen.

Fakta/läs mer
Stationen drogs in – Bromstens centrum dog” i Spångabladet februari 1999.
Göran Söderdtröm (red): ”Stockholm utanför tullarna. Nittiosju stadsdelar i ytterstaden”, Stockholmia förlag, 2003.
Björkman, Ekström & Klang: ”Stockholms järnvägar. 6 Västerås-/Mälar- och Citybanorna”, Trafiknostalgiska förlaget, 2014.

Det var sista inlägget 2015. Nu blir det lov några veckor. God jul och gott nytt år!

 

 

 

 

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Dagen då det blev helt ute med runstenar

Uppland för nästan 1.000 år sedan. Den skicklige runristaren Livsten ristar på som bäst. Den ståtliga runstenen är nästan klar, bara själva runorna återstår. Då plötsligt kommer bud från beställaren. Man har ångrat sig. Man vill inte längre ha någon runsten – det är helt ute med runstenar.

I skogen strax söder om Morgongåva står runstenen kvar. Rundjuret och den övriga ornamentiken är mycket skickligt utförda, men några runor finns det inte att tyda. Stenen påträffades på 1870-talet och har antagligen aldrig varit rest. Varför den saknar runor får vi aldrig veta. Kanske var runorna bara målade, kanske återvände vikingen som man trodde hade stupat, kanske avbröt Livsten arbetet för att översta delen av sten lossnade. Eller så var det här seden med runstenar tog slut. Låt fantasin flöda!

Fakta/läs mer
Informationstavlan på platsen.
Runsten utan text förblir en gåta” i Språktidningen 2014/09.

stenen

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 1