När mycket blir litet och tvärtom

Vid sopstationen i min bygd finns en skylt som säger att det är förbjudet att sprätta skräp utanför behållarna, ”med risk för böter eller fängelse i högst ett år!”.Upplysningen om straffpåföljden är förstås tänkt som en skarp varning till försumliga individer . Men det låter som om man ändå skulle komma rätt lindrigt undan, som allra mest med bara ett år på tukthuset.

Formuleringen är väl ordagrant hämtad från den förordning som fastställer straffet för nedskräpning. Den är å andra sidan utformad med hänsyn till dem som ska utdöma det: de får inte ta i med mer än ett år som högst.

 Vad skylten egentligen vill hota med är förstås att det faktiskt kan bli fråga om fängelse, och det ända upp till ett år, tänk på det, lättsinnig soplämnare! Här ser man att det inte alltid går att rakt av ta över ett uttryck som innehåller en värdering. Ibland måste man helt enkelt byta förtecken för att maningen ska bli den avsedda.

Annons:

 

EN OCH SAMMA SAK kan alltså uttryckas på olika sätt beroende på hur man ser den. Den som köper en lott under parollen ”Jag tar chansen!” räknar med möjligheten att vinna. Den som utmanar samma öde med ”Jag tar risken” är mer medveten om att insatsen kan gå förlorad. Den som säger att det finns en chans att en bro ska rasa är antingen språkligt omedveten eller, värre, en cyniker. Såvida det nu inte finns goda skäl att vilja se bron i fråga i spillror. Förväntningar och förväntan står för hoppfull väntan. Man förväntar sig vinster och annat önskvärt, och lite bistert krävande kan man också förvänta sig gott uppförande. Men man förväntar sig inte gärna att penningvärdet försämras eller att många döda ska återfinnas efter en katastrof .  Vill man uttrycka sig neutralt är det vänta och vänta sig som kommer i fråga. Det är skillnad om en person förväntas tillbaka till arbetet eller bara väntas tillbaka.

HUR SKULLE  jag nu kunna avsluta en spalt med frågor som dessa utan att tjata om knappt och nästan? Den svenska vd som säger sig tjäna knappt femton miljoner om året får det att låta som om han eller hon vore underbetald. Knappt betyder visserligen ’strax under’, men med det underförstådda ’lite mindre än vad man kan vänta sig’. För de flesta är en årslön på 14,9 miljoner nästan eller nära nog femton miljoner, det vill säga mer än vad man brukar anse som normalt eller välmotiverat för jobbet i fråga. Men vad ska man tro om normalitet när journalister skriver om knappa årslöner i femtonmiljonersklassen?      

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (9)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-9 av 9

Vill man vara helt neutral säger man varken "chansen" eller "risken", utan "sannolikheten".

david, 15:26, 7 februari 2010. Anmäl

Ja, och som tillägg till chansen - när Rönnerdahl agerar kärnfamiljens fridstörare är kadensens svenska stavning "kadans" unik för Taube. Det är samma fallande, nu som musikterm, det handlar om.

Chydenius, 17:12, 3 februari 2010. Anmäl

Vill man vara helt neutral är "chansen" att föredra framom "risken". Chansens ursprung är latinets 'cadere' för falla (dvs. lotten) och riskens det italienska risco med okänd härledning. Singlar jag slant, säger jag inte "risken att det blir krona" förrän något står på spel, medan jag däremot kan säga att chansen är lika för båda alternativen. (Ja, i Sverige säger ni kanske pil och gubbe? Men krona och klave heter det här i Finland.)

Chydenius, 17:04, 3 februari 2010. Anmäl

Precis den skylten vid sopstationer har jag också reagerat på. Kul att du tog upp den.

Fredrik, 11:30, 28 januari 2010. Anmäl

Kan inte Tage D:s korkade monolog försvinna in i historiens glömska snart: sannolikhet har inget med likhet med sanning att göra (eng: probability, truth, & verisimilitude) – enbart ett olycksaligt lingvistiskt sammanträffande.

Daniel Tagesson, 07:39, 25 januari 2010. Anmäl

Det som Du i första avsnittet påpekar gäller väl även för detta evinnerliga "filmen rekommenderas från 13 år". För det borde ju vara "filmen rekommenderas inte för barn under 13 år". Annars är det ju ett påstående att filmen är bra för folk över 13 år.

JanneL, 00:04, 25 januari 2010. Anmäl

Det finns goda skäl till att penningvärdet behöver försämras. Riksbankens inflationsmål ligger på 2% och inte på 0% så det exemplet var kanske inte så bra...

J, 20:02, 24 januari 2010. Anmäl

"Förvänta" kan vara helt neutralt (vilket också framgår av exempelvis NEOB:s beskrivning av ordet). Omvänt kan "vänta sig" uttrycka positiv förväntan eller krav ("hon väntar sig ett tack i gengäld"). <br/>I statistiska sammanhang används "chans" ofta neutralt för att uttrycka sannolikhet.

A, 16:40, 24 januari 2010. Anmäl

Tusan! Dom här tankegångarna var ju lika fantastiskt skrivna som om det var salig Tage Danielsson som återuppstått i en kvinnas skepnad! (Det är jä...igt mycket beröm!) Vem har väl glömt satiren om sannolikhetskalkylen? Bra gjort! En eloge! <br/>Uffe Andersson i Kalasin, Thailand

Ulf Andersson, 09:44, 24 januari 2010. Anmäl