Den ”svarta svanen” tar oss alltid på sängen

”Det här är ju en svart svan, en verklig svart svan”, sade min fru efter en nyhetssändning från dramat i Kairo.

Nassim Nicholas Taleb beskrev 2007 i sin bok ”The Black Swan” (”Den svarta svanen”) de överraskande förändringarnas enorma betydelse för utvecklingen.

Annons:

Vi envisas med att ställa prognoser och lutar oss mot sannolikhetskalkyler. Ändå tas vi gång på gång på sängen av de verkligt stora omvälvningarna. Och när chocken släppt rationaliserar vi kring händelserna och framställer dem som om de hade kunnat förutses. Egentligen.

Taleb kallade dessa plötsliga kast svarta svanar. En sådan är precis vad vi bevittnar i Tunis och Kairo i januari 2011. Bedömare gapar som fågelholkar av förvåning. Någon kanske har föreställt sig något liknande, men inte när, inte var.

Förr eller senare är tiden mogen för förändring. Ibland kommer den smygande utan att vi märker det förrän den är ett faktum, som Kinas dramatiska omvandling från fattigt bondland till ledande industriland. Ibland kommer den utan förvarning. Den flyger då in som en avvikande svart svan i en vit flock.

Omvälvningen kan förstås vara till det bättre eller till det sämre. De två mest betydelsefulla svarta svanarna under efterkrigstiden är förmodligen murens fall och elfte septemberdåden.

Någon gång anar somliga visserligen vartåt utvecklingen barkar, men ingen vet vad som ska bli den utlösande faktorn. Tänk Lehmann Brothers-konkursen 2008.

Katastroferna uppmärksammas alltid stort, och vi känner deras väsen väl. Men vi har inget namn på motsatsen, alltså plötsliga förändringar till det bättre: murens fall 1989, apartheidregimens fall kort därefter, och – kanske, om allt går väl – de arabiska despoternas fall vintern 2011. Jag slår gärna ett slag för ordet anastrof, som en gång lanserades av den finlandssvenska författaren Christer Kihlman.

Vi kan vara säkra på att fler svarta svanar kommer att flyga in i historien, men vi kan inte planera för dem. Det enda vi kan – och bör – är att vara beredda på förändring.

Tro inte grötmyndiga bedömare som slår fast att den eller den regimen sitter säkert, eller att den ena eller andra utvecklingslinjen är given. I vårt gränslösa tidevarv vet alla allt som händer, när det händer, och saker och ting kan hända fort.

Kanske sitter en grupp vackra svarta sjöfåglar just nu och tar ut kursen mot Kina, Kuba, Nordkorea, Vitryssland och Iran.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Målsättningens magi

Det är lätt att raljera över målsättningar som sätts på pränt under högtidliga möten. Men det finns en magi i dessa mål. Blir de tillräckligt etablerade framstår de som fasta och omistliga värden, och det driver på utvecklingen.

Människan har ett stort behov av att planera sin tillvaro. Det gäller i stort och smått – från företagens ”visioner” om tillväxt och nya marknader till familjens semester- eller renoveringsplaner.

Målen är bara satta av oss själva, och vi kan göra dem mer eller mindre stränga, men om vi inte klarar dem upplever vi det som bakslag. Vi känner att vi inte har gjort det vi ska. Den här målmedvetenheten har drivit på utvecklingen på många områden.

Vi har nu fem år på oss att klara FN:s millenniemål om minskad fattigdom och ohälsa. Startåret för målen är 1990. Hittills syns både framsteg och motgångar, men på inget av områdena kommer utvecklingen att gå bakåt. Och ändå: om några av millenniemålen inte uppnås kommer vi att betrakta det som bakslag.

Det kan handla om att mödradödligheten minskar med en tredjedel i stället för med tre fjärdedelar, eller att 90 procent av alla barn får gå i grundskola i stället för 100 procent. Budskapet kommer då att vara att vi inte klarat att bekämpa fattigdom och sjukdom.

Det har vi ju inte heller om man med det menar utrotat fattigdom och sjukdom. I bästa fall kan detta bli målet för världen efter 2015 (för varför skulle vi sluta förbättra världen just då?), men det är inte vad FN hittills krävt.

I relativa termer, däremot, har vi redan i dag halverat fattigdomen – om man bara flyttar startåret nio år längre tillbaka i tiden. De 1,9 miljarder människor som levde på mindre än 1,25 dollar om dagen 1981 motsvarade då drygt hälften av jordens befolkning.

Liknande målsättningsmagi kan man tillskriva exempelvis de 16 svenska miljömålen (”ingen övergödning”, ”myllrande våtmarker”, ”ett rikt växt- och djurliv” mm). Också de globala klimatförhandlingarna har en liknande process, men där handlar det ännu mest om att enas om själva målen.

Med siktet inställt får vi ordning på världen, vad vi vill och vart vi är på väg.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Halverat fattigdomen eftersom folk nu tjänar 1,25 dollar om dagen? Du känner inte att det bara handlar om statistik och hur man väljer att presentera den ...? Vi fortsätter att suga ut världens fattiga, och skillnaderna är större - inte mindre. Sedan kan du räkna småpengar hur mycket du vill.

80-talist, 01:46, 30 november 2010. Anmäl

Brottsstatistikens ojämna kamp mot rykten

Det är sällan våldsamt på gator och torg, det är mest ryktet om farorna som är våldsamt överdrivet. Allt mer överdrivet har det dessutom blivit i takt med att de flesta typer av brott har fallit.

I USA, särskilt New York, har minskningen varit dramatisk på tjugo år. Men det gäller också Stockholm, vilket kollegor på DN.se föredömligt redovisat i en serie artiklar.

Det märkliga är att allmänheten i regel har svårt att tro på statistiken. När jag själv i olika sammanhang berättar att mordfrekvensen i Sverige inte ökat utan snarare sjunkit något sedan 1970-talet händer det att folk blir provocerade.

Ännu större kontrovers kring brottsstatistiken råder i Storbritannien. Där har siffrorna en tid använts som valfläsk, och ett dilemma i sammanhanget är att politiker i debatter manipulerat fakta för att gynna sin ståndpunkt – oavsett om den varit att man måste ta i mer med hårdhandskarna eller att man inte alls behöver skyffla in mer skattemiljarder till brottsbekämpning.

Häromdagen publicerades i brittisk press nya data som visade att brotten i landet föll med sju procent 2009. Våldsbrotten hörde visserligen till de kategorier brott som i huvudsak låg still, men det fanns vissa tydliga undantag: dödliga knivattacker hade exempelvis minskat med 21 procent. Det är särskilt intressant, eftersom ett antal uppmärksammade knivdåd med dödlig utgång i London och andra städer satte i gång en upphetsad debatt om en stegrad våldspiral bland ungdomarna.

Enligt den stora brottsstudien, British Crime Survey, har brottsligheten nästan halverats sedan 1995. Risken för en brittisk medborgare att bli utsatt för brott är i dag 22 procent, vilket enligt polischefernas förbund i landet är den lägsta siffran på 30 år.

Inte mycket näring för brittisk skrämselpropaganda, alltså. Men, som The Times konstaterar, ”regering och polis medger att allmänhetens misstro mot officiella siffror innebär att många är ovilliga att tro på minskningen”.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (5)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-5 av 5

"Risken för en brittisk medborgare att bli utsatt för brott är i dag 22 procent" <br/>Vad betyder detta? 22 procent vadå? Blir 222 procent av befolkningen utsatt för ett brott per en given tidsenhet?

Förståsigpåare, 18:06, 26 april 2010. Anmäl

Om antalet mord inte har ökat trots att antalet personrån har flerdubblats på mycket kort tid i västsverige (se artikeln i Göteborgs-Posten) så kanske det delvis beror på att svenskar har lärt sig att inte göra motstånd när de rånas?

Robert, 17:12, 26 april 2010. Anmäl

Bra skrivet Anders. Det ar helt sant att de flesta manniskor - och aven domstolar m.fl. har oerhort svart att hantera statistik pa ett riktigt satt. Kanske ar det for abstrakt ? Har ar ett mkt bra inlagg: http://www.ted.com/talks/lang/eng/peter_donnelly_s hows_how_stats_fool_juries.html ;)

Johan, 15:21, 26 april 2010. Anmäl

Mordfrekvensen har alltså inte ökat trots att personrån-frekvensen har tredubblats på två år. Hurra, då är ju allt väl !

Josefin, 13:35, 26 april 2010. Anmäl

Dina journalistkolleger på Göteborgs-Posten verkar inspireras av de brittiska politikerna: <br/>http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.356390-allt-fl er-knivskars-till-dods <br/>Bedrövlig journalistik, där rubriken inte har täckning i brödtexten.

Jonas (Webbsida), 17:22, 25 april 2010. Anmäl

Euron: man kan inte både äta kakan och ha den kvar

Foto: Heribert Proepper/AFP

Greklands ekonomiska röta har fått eurodiskussionen att veva i gång igen. Det svänger fort. När den ekonomiska krisen var som otäckast för ett år sedan fick euroanhängarna ny kraft; en stor valuta kändes lockande i stormen.

Nu är det i stället eurokritikerna som plockar poäng. Ett nygammalt argument är förlusten av självständighet. ”Frågan är om euron innebär att den nationella suveräniteten minskar”, hette det i en radiodebatt nyligen, apropå de pekpinnar som nu riktas mot grekerna.

Har påven en lustig hatt? Naturligtvis innebär euron en inskränkning i suveräniteten. Det är en av huvudidéerna med själva EU. Länderna lämnar över en del av sitt självbestämmande och poolar det i gemensamma organ. För att använda en liknelse: I stället för att vara små åtskilda kugghjul som var för sig knappast kan påverka de andra blir de små kuggar i ett större hjul, som i sin tur hakar i världsmaskinen.

Man kan inte vara med i eurosamarbetet och agera fullständigt självständigt. Man kan inte vara med i unionen över huvud taget och fatta beslut helt på egen hand. I själva verket kan man i dag med näppe vara ett land på planeten jorden och bete sig som om man var helt oberoende av andra länder.

Man kan, kort sagt, inte både äta kakan och ha den kvar.

Det finns en hel del nationalekonomer som ratar idén om valutaunioner. Ännu fler ogillar låsta valutakurser – halvmesyren mellan flytande kurser och valutaunion. När man hör hyllningarna till de flytande valutornas förlåtande fluktuationer, som till synes smärtfritt rensar maskineriet från allt grus som kastas in när länder krisar i olika takt, ja då undrar man varför tanken på att låsa kurserna över huvud taget dykt upp.

Likväl verkar världens länder gång på gång vilja göra just det:

Bretton Woods-systemet, valutaormen, ERM, Kinas fasta kurs mot dollarn, liksom Malaysias, Argentinas och en rad andra länders, för att inte nämna länder som helt sonika använder dollar eller euro. Nejlandet Danmark har sin krona låst mot euron, precis som de baltiska länderna.

Trots en rad misslyckanden är det uppenbarligen någonting man vill åt.

Suget efter att få ansluta sig till euron är stort i de nyaste EU-länderna, och det är knappast för att sedlarna är snygga.

Nej, det handlar om förutsägbarhet, stabilitet och dämpat inflationstryck, faktorer som anses gynna handel och tillväxt. (När det gäller just EU:s penningunion ska det sägas att de politiska drivkrafterna bakom har varit väl så starka som de ekonomiska.)

För att nå dessa eftertraktade tillväxtfaktorer krävs större samstämmighet mellan de deltagande länderna. I Euroland, själva slutstationen på Europas vingliga valutaresa, är samordningen helt avgörande. Dåliga statsfinanser måste åtgärdas the hard way: skattehöjningar, bidragssänkningar och sänkta löner som syns i stället för sänkta löner som döljs bakom fallande växelkurs.

Såväl Grekland som de 15 andra euroländerna vinner fördelar av att vara sammanlänkade. Naturligtvis kostar det.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (11)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 11

Att Polen, Balticum, Bulgarien känner ett visst sug efter euron är inte så konstigt, de länderna var under femtio år bertryckta i leran med huvudet före och hade efter 1990 inget annat att konkurrera med än billig arbetskraft och mark. Industri, media och jordbruk var efterblivna. De hade inget att förlora och deras arbetslösa hörs inte. Sverige är ett rikt land och ska inte behöva bete sig som en pestsmittad. Men det svenska EU-frälset vill vara bäst i klassen, då skrivs artiklar som den här.

Mangan, 16:22, 20 februari 2010. Anmäl

Med hänvisning till sista stycket är det uppenbart, att löearbetarna skall ta smällen vid en ekonomisk kris genom lönesänkningar och högre skatter, medan kapitalet, som orsakat krisen intge berörs.

urban, 14:36, 20 februari 2010. Anmäl

@ €-fan <br/>Ja, så kan det bli. Så kan det bli när ägarna och pappas plånbok bestämmer vad som är sant i vissa särskilt viktiga frågor i svensk media.

Lord Leif, 13:16, 20 februari 2010. Anmäl

@ jag, 11:26 skriver: <br/>"finns det någon artikel i den här tidningen som är kritisk till euron?" <br/>I vår nya tid är det mesta fritt, så även ordet och kommentarerna i DN. Passar inte galosherna så skriv och uttryck dig. Men du får faktiskt vara beredd på att dina åsiketr inte delas av alla. <br/>Så kan det bli.

€-fan, 12:15, 20 februari 2010. Anmäl

finns det någon artikel i den här tidningen som är kritisk till euron?

jag, 11:26, 20 februari 2010. Anmäl

Fördelar? Alla är numera vad jag vet helt överens om att krisen i Grekland, Portugal, Irland, Island, Spanien, Lettland och Litauen förvärras av att de har Euro. Vid omröstningen sade nej-sidan att det antingen är arbetarna eller valutan som tar stryk i en lågkonjunktur. Den nuvarande krisen har visat att den analysen är helt riktig. Då kommer Euro-förespråkarna underhållande nog med nyskapande argument som "nu ska vi inte se till den krassa egennyttan", och "euro - naturligtvis kostar det".

Ckarion, 09:54, 20 februari 2010. Anmäl

Så rätt och bra skrivet så. €-zonen har oerhörda fördelar för oss små. <br/>Varning för de små populistiska hövdingarna som säljer sig till de lokala xenofoba grupperna med slagord som "rösta på mig Svensson så delar vi på Anderssons grejer" och efteråt kör med "nu devalverar vi 25 % så ni mina älskade lokalväljare och patrioter kan forsätta med era museiverksamheter trots att Långtbortistan har fräckheten att gör samma sak för en tiondel av kostnaden och bättre än er".

€-fan, 09:19, 20 februari 2010. Anmäl

Fantastiskt bra skrivet! Särskilt "Det är en av huvudidéerna med själva EU. Länderna lämnar över en del av sitt självbestämmande och poolar det i gemensamma organ" som ju försöker lyfta upp debatten till en nivå över Euro-frågan.

Tom, 08:15, 20 februari 2010. Anmäl

Manöverutrymme för vad - att subventionera döende industri?

Joakim R, 16:28, 19 februari 2010. Anmäl

Att euron innebär att ett land säljer ut en betydande del av sitt manöverytrymme är exakt vad ja-sidan, inte minst i DN, aldrig velat diskutera. Men tillskillnad från t ex makt från delstater till en senat, eller från länder till EU-kommissionen och EU-parlamentet, så är makten i detta fall helt utan insyn och manövreras oftast bara enligt en Dr Strangelove-logik som går ut på att hålla nere inflationen till varje pris även om det innebär att femtio miljoner blir arbetslösa.

Mangan, 16:04, 19 februari 2010. Anmäl

Frihet och säkerhet del 2

 

I mitt förra blogginlägg skrev jag om den upplyftande men inte alldeles välkända minskningen av världens väpnade konflikter.
Kan då freden breda ut sig utan att demokratin följer efter? Det brukar sägas att två demokratier inte går i krig mot varandra, och det är faktiskt nästan idiotsäkert. Men dagens tendens är att väpnade konflikter blossar upp utanför staters kontroll.
Färska siffror ger en bekymmersam bild av demokratiutvecklingen för tillfället. Enligt organisationen Freedom Houses årsrapport backade antalet valdemokratier 2009 för fjärde året i rad, vilket inte hänt på nästan 40 år. Det låter illavarslande. Men det rör sig åtminstone delvis om en synvilla.
Antalet länder med fria val är nu nere i 116, vilket är fem lägre än toppen för några år sedan. Men det är fortfarande avsevärt högre än de 69 som hade fria val för 20 år sedan.
Kinas 1,4 miljarder människor är den största nation som befinner sig i Freedom Houses kategori ”icke fria”. Skrapar man på ytan är det emellertid uppenbart att dagens kineser, hur långt de än har till demokrati, är friare än deras landsmän varit någonsin tidigare i historien. Att även Ryssland placeras i denna värsta grupp, dit även Burma och Nordkorea hör, visar att kategoriseringen inte är given.
En känslig fråga är om stabilitet ibland behövs före demokrati. Forskning visar att det över tid trots allt är demokratiska länder som är mest stabila, och det finns också ett samband mellan demokrati och tillväxt. Min gummiformulering ”över tid” antyder att det finns grader.
Det är inte orimligt att de fattigaste länderna kan behöva några val på sig för att den demokratiska reflexen ska sitta på plats. Man måste räkna med ett och annat bakslag. Det är förklarligt (om än inte försvarbart) att ledare i vissa länder har svårt att acceptera maktskifte, i synnerhet som de i många fall är samma personer vars makt nyligen aldrig ifrågasattes.
Dessutom är det inte orimligt att befolkningen i länder som efter decennier av hopplöshet kommit i en period av tillväxt och ökad välfärd accepterar att den sittande regimen tar sig vissa friheter. Som i Uganda, där Yoweri Museveni klamrar sig fast sedan 1986. Eller i Kamerun, där president Paul Biya verkar manipulera fram möjligheten till en tredje sjuårsperiod (efter känt mönster från bland annat delar av Latinamerika).
Det finns givetvis risker i sådana steg bakåt. Demokratin kan aldrig tas för given. Man kan bara hoppas att folkstyrets fördelar åter blir tydliga efter hand som det akuta läget klingar bort. Där kan Latinamerika och delar av Ostasien tjäna som förebild för de yngre afrikanska demokratierna.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (8)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-8 av 8

Roligt att Corporate "Freedom" House brukade ha det gamla Bolivia, styrt av diktatorer som strukturellt diskrimenerade ursprungsbefolkningen, som "free". Nu när landet styrs av en USA-fiende har de givetvis blivit nedgraderade till "partly free". Att regimerna före Morales använde ursprungsbefolkningen som slavar struntar givetvis "Freedom" House i. Så länge medelklassen kan äta sina hamburgare i fred. "F"H är en skojarorganisation som brukade gå Bushregeringens ärenden, numera Obamas.

Sofia, 23:45, 27 januari 2010. Anmäl

Jag tycker demokratibegreppet är påväg att bli intetsägande pga det fria sätt som det ofta används på. Det har hållits val i Sverige, Afghanistan och i Ryssland, ändå väljer vi ofta bara att kalla Sverige av dessa tre alternativ för en demokrati. Har det inte blivit så att demokrati har förlorat sin ursprungliga beydelse och nuförtiden bara är ett ord vi använder på länder vi menar verkar bra? Jag har skrivit mer om detta på min blog, kom gärna med inspel.

Johan Carlsson (Webbsida), 23:05, 27 januari 2010. Anmäl

En välkänd sydamerikansk vits lyder så här; <br/>Varför har det aldrig ägt rum någon statskupp i Washington? <br/>Det finns ingen USA-ambassad där!

Professorn, 22:38, 27 januari 2010. Anmäl

Det är väl en definitionsfråga om vad som menas med krig (och demokrati). Om krig definieras som aggression mot den sittande regeringen finns många exempel där USA, UK och Frankrike genom ombud, våldfört sig på demokratiskt valda regeringar i tex Argentina, Chile, Iran, Thailand, Grekland, Turkiet etc. Ännu fler exempel finns där dessa västliga demokratier aktivt motarbetat uppkomsten av demokratier, främst i afrika och latinamerika

Professorn, 22:35, 27 januari 2010. Anmäl

Roligt att Corporate "Freedom" House brukade ha det gamla Bolivia, styrt av diktatorer som strukturellt diskrimenerade ursprungsbefolkningen, som "free". Nu när landet styrs av en USA-fiende har de givetvis blivit nedgraderade till "partly free". Att regimerna före Morales använde ursprungsbefolkningen som slavar struntar givetvis "Freedom" House i. Så länge medelklassen kan äta sina hamburgare i fred. "F"H är en skojarorganisation som brukade gå Bushregeringens ärenden, numera Obamas.

Sofía Hernández (Webbsida), 22:29, 27 januari 2010. Anmäl

Storbritannien, med Australien, Canada, Nya Zeeland och Sydafrika i släptåg, förklarade krig mot Finland som en följd av Finlands fortsättningskrig i allians med Nazityskland mot Sovjetunionen.

Kekkonen (Webbsida), 20:36, 27 januari 2010. Anmäl

En snabbkommentar utan att ha läst hela artikeln..... Det sägs också att inga stater som har McDonalds-restauranger har fört krig med varandra....

Johnny, 14:52, 27 januari 2010. Anmäl

Efter alla år var det roligt att se att DN diskuterade democratic peace theory. Tack. <br/>Vad kommer nu? Slutligen en artikel om Pallywood?

Bernt, 09:52, 27 januari 2010. Anmäl

Frihet och säkerhet del 1

Hur står det till med världens frihet och säkerhet? Att döma av de senaste rönen ligger demokratin skrynkligt till, medan freden mår ganska bra. Det låter som en motsägelse.

För att börja med det upplyftande: Utan att vi riktigt lägger märke till det minskar världens väpnade konflikter i antal och omfattning sakta men säkert.

Med forskarnas krigsdefinition, tusen döda per kalenderår, pågår efter fjolårets lankesiska slutstrid tre eller fyra krig i världen, beroende på hur man räknar. Somalia, förstås. Afghanistan och Pakistan kan vara två eller ett och samma. Irak, ännu kallat krig, ser ut att kunna strykas inom kort, medan man får sätta frågetecken för hur Jemenkonflikten och spänningen i Sudan kommer att utvecklas.

För ett decennium sedan pågick elva krig bara i Afrika.

Vad som är tämligen känt är att världens kärnvapenarsenal sedan kulmen på 1960-talet har minskat kraftigt. Däremot har världens konventionella vapen blivit fler och mer lättillgängliga i globaliseringens spår. Fredsforskningsinstitutet Sipris chef Bates Gill var i en DN-intervju orolig för att allt fler civila kommer att dö under tiotalet i den nya typ av decentraliserade konflikter som växer fram efter de stora krigens epok. Att döma av hur dagens väpnade konflikter ser ut, med terrorbombningar och mexikanska knarkkrig, är vi redan där.

Om detta våld resulterade i miljontals dödsoffer skulle man kunna dra slutsatsen att inget har hänt i grunden, att en typ av våld förbytts i en annan. Men så är det inte, som Newsweek konstaterade i ett specialnummer inför årets Davosmöte. De flesta av dagens konflikter är lågintensiva, ”krigets rester”, som den amerikanska statsvetaren John Mueller kallar dem. Antalet dödsoffer i väpnade konflikter har formligen rasat sedan den blodiga topp som nåddes under andra världskriget – även om utvecklingen inte varit rak.

2008 dödades 25.600 människor i strider. Under andra halvan av 1900-talet dog 800.000 människor per år i strider. Under första halvan av 1900-talet dog fasansfulla 3,8 miljoner per år, när statsstyrda folkmord räknas in.

Vi är av allt att döma inne i den fredligaste eran sedan människor började döda varandra i organiserad form för 10.000 år sedan. John Mueller drar slutsatsen: ”Krig kan vara på väg att upphöra att existera som substantiellt fenomen.”

Nästa blogginlägg handlar om demokratin.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (2)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-2 av 2

Sensemaker. Du borde nog fundera till lite mer på definitionen av demokrati. Ingen kan hävda att USA faktiskt var en demokrati 1812, eller ens 1861. Varken Tyskland eller Österrike-Ungern var demokratiska år 1914. Och Finland fanns inte ens. Men menar du låtsaskriget 1941-45? Det blev aldrig någon krigshandling, det kriget var Storbritannien tvunget att förklara. På vilket sätt var Filippinerna demokratiskt, 1898? Det var spanskt! Det boerska Sydafrika var knappast demokratiskt.

Henrik1961, 14:20, 27 januari 2010. Anmäl

"Det brukar sägas att två demokratier inte går i krig mot varandra, och det är faktiskt nästan idiotsäkert." <br/>Nej. Kriget USA-Storbritannien 1812, Amerikanska inbördeskriget, USA-Filippinerna 1898, Boerkriget 1899-1902, första världskriget, Storbritannien-Finland. Alla dessa var krig mellan några av sin tids mest demokratiska stater. Modern demokrati (inkl kvinnlig rösträtt) är så nytt och så speciellt (mestadels begränsat till stater som är del av terrorbalansen) att man inte kan uttala sig än.

Sensemaker, 10:08, 27 januari 2010. Anmäl

Landet där kriskänslan aldrig släppt

 

Tur som en tokig. Foto: Dominique Faget

 

Krisen med stort K har redan förpassats från de stora rubrikutrymmena, och ett nytt julhandelsrekord gjorde inte uppmärksamheten större på det som kallats den största ekonomiska kollapsen sedan depressionen. Det svänger fort.

Men annat är det faktiskt i Spanien, som drabbats på ett betydligt påtagligare sätt än många andra västeuropeiska länder med en arbetslöshet som närmar sig 20 procent. Vi talar om en fördubbling på mindre än två år. Landet väntas komma ur recessionen ett år efter de flesta andra EU-länder.

Spanien hade sin egen bubbla, en enorm fastighetsbubbla, som brast när det stora fastighetsbolaget Martinsa-Fadesa gick i konkurs i juli 2008. Till detta kom den allmänna globala nedgången (dock är bankerna, som stod i centrum för problemen på andra håll, urstarka i Spanien).

Det snabba sysselsättningsfallet, som inte har sin motsvarighet i något annat EU-land, visar att den spanska arbetsmarknaden både har varit byggbransch-dopad och till stor del bestått av tillfälliga arbetare, ofta invandrare. De som har sina arbeten kvar skyddas dock av Europas kanske mest långtgående lagar om anställningstrygghet. Kritiker menar att en så oflexibel arbetsmarknad bromsar möjligheten att snabbt återfå en rimlig sysselsättningsnivå.

Nu är den ekonomiska kräftgången det allt överskuggande politiska temat (möjligen i konkurrens med den ständiga debatten om baskers och katalaners självständighet). Den socialistiska premiärministern Zapatero hade tur som en tokig som lyckades bli återvald våren 2008, innan det stod klart hur illa det skulle bli. Fortsätter hans tur hinner ekonomin vända innan det är dags för val 2012.

Så om kriskänslan tynat bort i det svenska medielandskapet har spanska tidningar varit fulla av krisreportage i sina nyårsbilagor. På kultursidorna står saker som att ”krisen räddar oss från superindividualismen”. Satirikern José Mota driver med premiärministern om hur de tidigare sunda statsfinanserna förbytts i ett bisarrt stort underskott. Zapatero själv har tagit till greppet att samla figurer från den gamla politiska intelligentian för att bemöta krisen.

Därför är det inte så konstigt att den ekonomiska återhämtningen står högst på spanjorernas agenda när de nu tagit över ordförandeskapet i EU, vilket invigs officiellt på fredagen. Det är dock inte alldeles klart om de spanska erfarenheterna ger högre eller lägre trovärdighet i finanssaneringen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (4)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-4 av 4

Charlotte, det finns massor mer att säga. Detta är ingen fullödig analys. Jag var exempelvis i Marbella för ett par veckor sedan, som ju blev ökänt för fastighetskorruptionen. Den spanska progressiviteten, exempelvis när det gäller jämställdhet, är också värd ett kapitel för sig. Och mycket annat. Här en spansk-italiensk "duell" jag sammanställde för fyra år sedan: http://bit.ly/6nb8Jr

Anders Bolling, 10:14, 11 januari 2010. Anmäl

Ja, man kan undra vem som dopade byggbranschen och som står för den mesta korruptionen i Spanien (som Bolling inte nämner något om), Aznar och PP byggde väl inte grunden direkt för att möta en kris. Sen tror jag at Zapatero inte vann på tur, utan för att Spanjorena med egen vilja röstade för något de står för (som kommentaren ovan också nämnde), social rättvisa och trygghet för alla. <br/>Det är sant att den invandrande befolkningen slagit hårdast av krisen, just för att de står utanför anställningstryggheten, med sk flexibla anställningar, och kunde enkelt spaarkas utan kostnader för byggbranschen. Å andra sidan har bankerna visst ett ansvar i den spanska krisen och har erhållit stöd från Staten, men har fortsatt göra vinster medan de inte lånar ut pengar till speciellt de små och medestora företagen som fått säga upp anställda. Jag vet inte om Bolling bor i Spanien men din analys känns väldigt tunn och fattig på fakta. Själv bor jag i Spanien sedan 3 år tillbaka

charlotte, 11:00, 9 januari 2010. Anmäl

Babar, <br/>Jag skriver att "kritiker menar" att detta är ett problem. Så du får be dessa kritiker, exempelvis på OECD och i PP att förklara vad de menar.

Anders Bolling, 15:12, 8 januari 2010. Anmäl

Som om Parti de Popular skulle gjort det bättre med Zapatero så har i alla fall spanjorerna lite social trygghet kvar. Flexibel arbetsmarknad betyder väl att det är lättare att sparka folk jag förstår inte hur det skulle minska arbetslösheten men det kanske Bolling förklara för oss som inte förstår.

Babar, 14:43, 8 januari 2010. Anmäl

Håll huvudet lagom kallt

Från Rädda Barnens klimatkampanj.

”Klimatförändringarna har lett till att naturkatastrofer är fyra gånger vanligare i dag än för 30 år sedan.”
Så skriver Rädda Barnen på sin hemsida och på pamfletter som just nu går ut till hushållen.
I samband med Köpenhamnsmötet översköljs vi av uppgifter om klimatet. Det gäller att hålla huvudet kallt.
Hur sannolikt är det att antalet naturkatastrofer skulle ha kunnat öka fyrfaldigt på bara tre decennier på grund av en klimatförändring som hittills bevisligen innehåller en viss uppvärmning, men vars konsekvenser för just extrema väderfenomen fortfarande diskuteras?
Ett FN-stött belgiskt center för katastrofstudier, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (Cred), publicerar regelbundet rapporter. För fem år sedan kom en sammanställning av hur naturkatastrofer utvecklats mellan 1974 och 2003.
I rapporten finns en kurva (se nedan) som tycks visa det Rädda Barnen skriver. Och mer därtill. Antalet naturkatastrofer tycks nämligen ha varit nästan noll i början av 1900-talet för att senare, med början på 1960-talet, stiga brant.
Här ringer en statistisk varningsklocka. Cred betonar självt grafens bedräglighet: ”Diagrammet kan få en att tro att naturkatastrofer inträffar oftare i dag än i början av förra seklet. Att dra sådana slutsatser utifrån detta diagram vore dock fel.”
Vad det handlar om är dramatiskt förbättrade möjligheter till inrapportering och större uppmärksamhet på katastrofer, även de mindre, vilket Cred förklarar. Man betonar även betydelsen av ökat internationellt samarbete.
Ett annat diagram (staplarna längst ner här) ger en fingervisning om vad som hänt. Där framgår att andelen stora katastrofer som inrapporterats, sådana med över 50 dödsoffer, har fallit drastiskt från 87 procent i början av 1900-talet till 45 procent på 2000-talet.
Alla uppgifter som inrapporterats till Creds databas EM-DAT från tiden före 1960-talet har sammanställts i efterhand. Därför har av naturliga skäl endast större händelser kommit med i början av perioden. Tusentals mindre händelser är höljda i historiens dunkel.
Dessutom är en del dödliga naturfenomen diffusa till sin karaktär. Torka kan skörda många offer men är oerhört svår att precisera. Torka pågår under lång tid, och det är nästan omöjligt att hänföra ett precist antal dödsoffer till en viss torkkatastrof. Ett tydligt exempel är Etiopien. Enligt den statistik som inrapporterats har 500.367 människor dött till följd av torka i Etiopien de senaste 30 åren. Men bedömare antar att mellan 600.000 och en miljon människor fick sätta livet till bara under torkkatastrofen 1984–1985.
Cred-forskarna är kloka nog att infoga en tydlig brasklapp: ”Viktigast av allt är att vi överlåter åt läsaren att dra sina egna slutsatser av siffrorna.”
Rapporter som specifikt studerat översvämningar de senaste decennierna visar liknande ökningar. Förklaringarna är dels en ökad samhällelig sårbarhet för översvämningar, dels en drastiskt förändrad inrapportering. I Europa syns en tydlig ökning det sista decenniet och en exponentiell ökning de senaste tre åren. Förklaringen är, enligt Cred, främst en ökad aktivitet från medier och försäkringsbolag med ”högre känslighet” för mindre katastrofer.
Svenska SMHI håller en saklig ton i sin information om klimatförändringarna: ”De extrema väderhändelser eller väderförlopp som sker i dag skulle kunna vara tecken på klimatförändringar, men de kan också inträffa av helt naturliga skäl. De är därmed extremt svåra att direkt koppla till en pågående klimatförändring, men de talar inte heller emot en sådan.” Och vidare:
”Analyser av extremvärden försvåras dessutom av att samhället utvecklas och att man lätt blandar ihop en ökad sårbarhet med en ökad förekomst av extrema händelser. Det har alltid förekommit extrema väderhändelser, men samhällets infrastruktur har aldrig varit så utvecklad och sårbar som i våra dagar.”
Tankelapsusen Rädda Barnen gör (och de är inte ensamma) liknar den som ofta görs i fråga om brottsutvecklingen: våldtäkter och våldsbrott ökar, brukar det heta, när brottsforskarna i själva verket pekar på en ökad benägenhet att anmäla sådana brott.
Vad organisationen borde ha skrivit för att vara helt på det torra är: ”Fyra gånger fler väderrelaterade naturkatastrofer rapporteras i dag än för 30 år sedan.”
Frågan om vad den globala uppvärmningen kan leda till är tillräckligt allvarlig i sig. Man behöver inte motivera behjärtansvärda hjälpambitioner med grundlösa påståenden.
Det gäller, som sagt, att hålla huvudet kallt. Lagom kallt.

Rött=andel stora katastrofer, blått=andel mindre katastrofer.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (14)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 14

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1235395/SP ECIAL-INVESTIGATION-Climate-change-emails-row-deepens--Russians-admit-DID-send-them.html <br/>En annan trevlig artikel som summerar vad som hänt

Erik Lundgren, 17:56, 13 december 2009. Anmäl

http://www.andersnilsson.name/2009/12/forelasning- om-klimat-och-climategate.html <br/>Anders Bolling det var trevligt att läsa en lite mer balanserad artikel från dig denna gång. Se gärna denna film om climategate. Tar dig ca 30 min och ger dig förhoppingsvis lite mer info om skandalens utbredning. Exempelvis satelitbilder över istäckena de senaste åren ver både arktis och antarktis.

Erik Ohlsson, 17:41, 13 december 2009. Anmäl

@Jesper. Ditt påstående om att isbjörnspopulationen ökat dramatiskt sedan 60-talet är helt ogrundat (se http://pbsg.npolar.no/en/issues/threats/over-harve st.html). Kanske är du påverkad av Lars Bern som är allmänt vilse i pannkakan, speciellt i denna fråga. <br/>Vidare, enligt Polar Bear Specialist Group senaste undersökning (2009) av 19 isbjörnspopulationer så är är 8 på nedgång, tre stabila, en ökar och bland 7 st så saknas tillräckt med underlag för att dra slutsatser.

Tobias, 09:27, 11 december 2009. Anmäl

Bra DN! Synd att Al Gore inte kan svenska.

Muppen, 00:13, 11 december 2009. Anmäl

Äntligen en vettig artikel. Min övertygelse är att klimatförändringarna inte orsakas av koldioxid och därigenom borde satsningar ske där de gör verkningsfull nytta. Bra DN!

Olle, 21:25, 10 december 2009. Anmäl

"Lagom kallt" = tillåta lagom många folkmord från oss i väst gentemot dom i syd? Hur många dödsoffer tycker DN är "lagom"?

Bengt, 19:50, 10 december 2009. Anmäl

Trevligt att se att ni emellanåt ägnar er åt lite journalistik på DN! Att tempraturökningen på 0,7 grader de senaste 100 åren i sig skulle skapa fler katastrofer över huvud taget är osannolikt. Att sen allt används cyniskt av miljöorganisationer m.fl. för att skrämma till donationer är ju ingen nyhet men viktigt att uppmärksamma. Likaså är ju ryktet om hotet mot AGW-kultens posterboy isbjörnen betydligt överdrivet. Populationen har ökat kraftigt sedan 60-talet och björnen har klarat varmare perioder än så här tidigare i historien, senast på medeltiden.

Jesper (Webbsida), 19:37, 10 december 2009. Anmäl

@Nils - sorry jag hittar inte den ursprungliga diskussionen. Lite för många debatter på gång. <br/>Frågan är fel ställt. Atmosfären fungerar inte som en ända läger som det antas i Lambert-Beer, däremot är det mest viktiga utsträckningen och konsentrationen i det ”upper” atmosfär som har en väldigt låg densität allmänt men en stor påverkan på just växthuseffekten. Jag orkar inte sammanfatta texten som är skriven på engelskan och förklaras på följande sidor. Viktig är att klimatforskarna vet om detta och det finns inkluderat i modellerna. <br/>http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007 /06/a-saturated-gassy-argument/ <br/>http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007 /06/a-saturated-gassy-argument-part-ii/ <br/>http://www.skepticalscience.com/saturated-co2-effe ct.htm <br/>Jag vet att dem snacka om ”saturation” effekt, men det är igentligen samma fråga. Saturation skulle vara ett snäbb värre om det skulle finnas.

anja t, 19:26, 10 december 2009. Anmäl

Om ni nu retar er på att fakta om klimatförändringarna används i populärsammanhang så borde ni ju reta er på Bollings dumpopulistiska - och felaktiga - bloggslutsatser! Om ni vill ha riktiga fakta läs t.ex: <br/>http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/climate_c hange/downloads/bp108_weather_alert.pdf <br/>Det är bara billig ”journalistik” att försöka smutsa ner de som försöker stävja de katastrofala effekterna av naturkatastroferna. Men det säljer...

SD, 10:14, 10 december 2009. Anmäl

Som Ahrvid Engholm redan har snuddat vi nedan, spelar väl befolkningssiffror in i hur allvarligt vi uppfattar katastrofer. En händelse som på 1800-talet dödade 100 människor kanske inte uppfattas som lika dramatisk som när samma fenomen idag dödar 1000 människor. Det gäller även katastrofer som inte kan hänföras till klimatförändringar ens av den mest hängivna alarmist, såsom jordbävningar och tsunamis.

Miljövännen, 09:23, 10 december 2009. Anmäl

Kladdig oktobersnö säger föga om global uppvärmning

 

FN:s ödesmöte om klimatet närmar sig med höststormsteg, och grundfrågan blir högaktuell: hur stor är uppvärmningen?

Det rapporteras om snörekord för oktober i Mellanvästern. 43 centimeter i Nebraska. Här hemma ligger tre decimeter i Lappland, och de första flingorna har kladdat ner asfalten i Stockholmstrakten. Vad säger det om den globala uppvärmningen? Inte ett dyft. För ett par veckor sedan lämnade vi en ovanligt varm septembermånad.

Ute i världen är cyklonsäsongen i full sving. I år kommer katastrofrapporterna från tyfonernas Ostasien, medan det varit ovanligt lugnt i Karibien. Vad säger det om den globala uppvärmningen? Inte ett dyft. Varken var de tropiska cyklonerna äger rum eller hur många de är. Den senaste forskningen ger vid handen att antalet orkaner och tyfoner inte kommer att öka om temperaturen stiger, men däremot syns en tendens att de allra starkaste av dem blir starkare.

Men hur går det då med själva uppvärmningen? Jodå, den syns alldeles tydligt, men den har inte förstärkts på elva år.

Perioden januari till augusti var 2009 den femte varmaste någonsin. Polarisen i norr hade sin tredje minsta sommarutbredning någonsin. Det innebär att den ökat lite två somrar i rad sedan det dramatiska smältrekordet 2007. Isen över Antarktis hade däremot i augusti i år sin näst största vinterutbredning sedan 1979. Sydisens vinterutbredning har ökat med i snitt 0,4 procent per decennium.

Sedan det globala värmerekordet 1998, under ett år med stark så kallad El Niño-effekt, har temperaturutvecklingen varit ganska plan. Frågan är om en ny El Niño ska få kurvan att sticka i väg uppåt igen och sätta nya rekord. Det handlar förstås om mycket långa processer. Ingen tror att jorden värms upp i en rak, stadigt stigande kurva. Men ingen sitter heller på facit.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (10)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 10

intressant:) vad är det bloggaren egentligen försöker berätta?

Petter, 07:56, 14 oktober 2009. Anmäl

Mycket märkligt resonerat! Om trenden vände för 11 år sedan så har den ju just gjort det! Läs gärna vad jag har skrivit om detta på Newsmill : http://http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/22/k limatkriskrisen-folj-sjalv-det-rafflande-dramat <br/>Eftersom det otvivelaktligen är varmare nu än på 60 och 70-talet, åtminstone här i norr, så når polarisen mindre utsträckning på vintrarna än den gjorde förr. På samma sätt är det med andra sekundära värmeindikatorer som glaciärer mm. Big deal! Är det varmare så är det varmare! Men det anmärkningsvärda är ju att trenden har vänt sedan mer än ett decennium - något som inte på något sätt har förutspåtts av IPCC. Visst kan det finnas tillfälliga trendbrott men hur vet vi då att inte hela uppvärmingen 1980-2000 också var ett "trendbrott"? Resonemanget håller helt enkelt inte. Slutligen, precis som författaren skriver, så sitter ingen på facit. Men varför trummar då nästan alla journalister och politiker ut IPCC dogmer såsom de vore facit?!

Steven Jörsäter (Webbsida), 23:45, 13 oktober 2009. Anmäl

Ingen sitter på facit. Nej som tur är. Inte ens IPCC fastän de anser att det är lättare att spå klimatet om 50 år än vädret om en vecka. Hur dumma tror de att vi är?

Greve Bengt, 22:42, 13 oktober 2009. Anmäl

Markus. Vad är det för trams. Skånsk vinter innehåller snö en gång /10 år i snitt. Högst. Bortsett från ett par år i slutet av 70-talet och mitten av 80-talet kan jag inte minnas att det var särskilt mycket snö någonsin och jag är uppvuxen på 60-talet. Herregud det känns som om du och jag lever i parallella universum. Trots detta tror jag nog att det stämmer att det blivit varmare på jorden de senaste 20 åren. Men det har mycket lite med CO2 att göra. Så, om du nu längtar tillbaka till dina barndoms vintrar så tror jag att du får vända dig till en annan instans än IPCC.

Kurt Myrhagen, 22:40, 13 oktober 2009. Anmäl

Global uppvärming är ett Politisk konstruerad/påbjudden trend vetenskap. <br/>Ingen får säga emot och alla anser den sann.Men tiden kommer att visa om det är rätt eller fel! <br/>Själv anser jag (beroende på vissa analyser) att det är fel. <br/>ps det betyder ej att vi INTE skall vara måna om miljön

croman, 19:08, 13 oktober 2009. Anmäl

Normalt förstadatum för snö i Stockholm.

Eva, 16:36, 13 oktober 2009. Anmäl

Väder är inte klimat. <br/>Hur stor AGW är lär man dock numera veta, ca + 0.8 Celsius enligt IPCC har jag för mig. Och trenden över lång tid _är_ ökande, det lär bara vara en speciell och numera berömd 5-årsperiod som kan plockas ut som avvikande av "cherry pickers". <br/>Effekter som solcykeln (synbarligen kaotisk; nominellt 11 år, just nu 13 - men har troligen haft stora uppehåll) tas bara med som genomsnitt - det är väder. Enbart den kan ju förklara vinglingarna. (Men som sagt, inga såna resultat lär förekomma, då det är notoriskt svårt att spå väder, med eller utan klimatmodeller.) <br/>Brasklapp: moderna-myter som refereras till nedan är en klassisk antivetenskaplig site, och har inget med klimatforskning att göra. Till och med en stereotyp sådan site, många crackpots sägs vara ingenjörer och just EEs har ett speciellt rykte där. (Men igen, ingen riktig statistik finns. ;-) )

Torbjörn Larsson, OM, 16:04, 13 oktober 2009. Anmäl

Vi har en El Nino den är i full swing, det ser man på de kurvor över havstemperaturen som finns på inlägget ovan, att det är den 5:e varmaste Jan-Aug det tyckar bara NCDC, Hadley, RSS och UAH ser inte detta. Uppvärmningen fram till mitten av 40-talet kan förklaras av solens ökade aktivitet (Enligt Professor Källén) Kvar återstår 26 år av uppvärmning (1975-2001) så speciellt lång är inte processen.

Kane, 14:19, 13 oktober 2009. Anmäl

Precis som du själv skriver: Det säger ingenting alls. Vänta vintern ut så får vi se huruvida det blir en vinter, eller bara ännu en höst. <br/><br/>Här nere på sydkusten hade fram till cirka 2000 vanliga vintrar vart år: det började snöa kring november, och vi hade varje år MINST 2 månader med snö på marken. De senaste 7-8 åren har vi haft i genomsmitt cirka 14 dagar snö var "vinter". Förra året hade vi totalt -6- dagar snö på marken, gröna gräsmattor, och en medeltemperatur på 6-7 grader under hela december. Jag håller inte andan, men nog längtar jag tillbaka till de vanliga vintrar jag sett under hela min uppväxt, de vintrar som plötsligt försvann 7-8 år sedan enbart för att ersättas med en helt snölös höst.

Markus, 14:05, 13 oktober 2009. Anmäl

Suck! Kolla www.moderna-myter.se och jämför själva.

Tänker självständigt, 13:42, 13 oktober 2009. Anmäl

Babels Folkets hus

 

Klichéer är orättvist häcklade för att vara innehållslösa. I själva verket bär de flesta av dem på djupa mänskliga insikter. De har bara tjatats bort från fokus.

Uttryck som ”Världen är liten” och ”Världen finns i din tv/dator/mobil” är platta som After Eight-bitar efter all överanvändning. Ändå har de aldrig varit sannare än i dag, och sannare blir de. Varje dag finns nya möjligheter att baxna inför den kommunikationsrevolution vi är mitt uppe i.

Att fem procent av jordens befolkning har ett facebookkonto kanske inte imponerar på särskilt många. Att det nu finns över fyra miljarder mobiltelefonabonnemang borde dock göra intryck även på cyniker. Senast läste jag att sju miljoner kenyaner har börjat använda sina mobiler för penningtransaktioner – för allt från skolavgifter till resor – och att de hushåll som börjat med mobila banktjänster (och slipper dagslånga bankköer och rånrisk) ökat sina intäkter med 5-30 procent. Pengar kan skickas säkert och på nolltid från släktingar i Europa.

Vi har börjat vänja oss vid att information är tillgänglig för alla hela tiden och sprids blixtsnabbt över gränserna. För journalister och diplomater i utlandstjänst har det nästan tappat sin mening att referera vad den nationella pressen skriver. Det hindrar inte att de ändå skulle kunna erbjuda de mest initierade bedömningarna av innehållet. Och glöm inte, skulle många fylla i, att språkförbistring fortfarande råder mellan jordens folk, varför de språkkunniga har en särskilt expertroll.

Frågan är bara om den rollen kan överleva särskilt länge till. Om du inte har prövat Googles översättningstjänst än; gör det. Jag trodde jag hade slutat förvånas.

Nej, tjänsten är inte alls perfekt, snarare blir det oerhört taffligt ibland, inte minst i tidningsrubriker, som är speciellt konstruerade för att vara innehållstäta. Jag testade på några spanska tidningar:  ”Det är 270 gripna, varav 132 yngel” (om tillslaget mot flyktingförläggning i Calais). ”Micheletti säger att han inte träder i kraft” (om Honduraskrisen). Men i löpande text blir problemet mindre. Rimligen kommer tjänsten dessutom att finslipas. Men redan nu är den användbar.  En kollega visade ett franskt twittermeddelande med en länk till en DN-artikel om EU:s telekompaket – direktöversatt till franska.

Ständigt detta Google, jag vet, men vad ska man göra? Tjänsten finns där och den lär inte försvinna. Lägg därtill att alla böcker som tryckts i världshistorien planeras bli tillgängliga med några knapptryckningar och att alla nyhetsflöden man önskar ska kunna paketeras på det sätt man valt, och berätta sedan för mig hur man ska kunna beskriva förändringen i återhållsamma och lite chict kärva ordalag.

Språkbarriärer blir irrelevanta. Språkregler hämmar inte längre de som vill berätta men inte är språkgenier.

Tro mig, härnäst kommer ett litet digitalt munstycke som direktöversätter tal.

Det vore kanske ingen lysande idé att börja bygga Babels torn igen, men vi kanske snart kan påbörja bygget av ett luftigt och öppet … Babels folkets hus?

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0